آدرس رئیس جمهور
آدرس رئیس جمهور
رئیس جمهور گفت مردم اگر به خاطر کمبودها و مشکلات کشور، می‌خواهند لعن و نفرین کنند، آدرسش واشنگتن دی سی، کاخ سفید است؛ کسی آدرس اشتباه ندهد.

گفتارنامه: رئیس جمهور گفت مردم اگر به خاطر کمبودها و مشکلات کشور، می‌خواهند لعن و نفرین کنند، آدرسش واشنگتن دی سی، کاخ سفید است؛ کسی آدرس اشتباه ندهد.

این اظهارات روحانی که تمام مشکلات و بحران های کشور را به آمریکا حواله می دهد در تناقض آشکار با سخنان اخیر او در نشست مجازی سازمان ملل بود که اظهار داشت آمریکا نه می تواند جنگ را به ما تحمیل کند نه مذاکره را.

بر اساس اظهارات امروز رئیس جمهور آمریکا شاید نتوانسته جنگ نظامی و مذاکره را به ایران تحمیل کند اما به خوبی توانسته بحران های عمیق اقتصادی و مشکلات روزافزون در نحوه اداره کشور را تحمیل نماید.

این هم جای شگفتی بسیار دارد که کار اداره کشور به آن جا رسیده که رئیس جمهور به جای حل بحران ها، به مردم کشور آدرس می دهد که چه کسانی را لعن و نفرین کنند.