آقای نماینده! مردم از اظهارات شما بیزارند
آقای نماینده! مردم از اظهارات شما بیزارند
آقای عباسی! فراموش نکنید در یک انتخابات با رای حداقلی وارد مجلس شدید و عموم مردم از اظهارات و اقدامات شما بیزارند.

گفتارنامه: فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: سوزاندن مازوت چیز بدی نیست؛ اگر مازوت بد بود، چرا کشورهای دیگر از ما می‌خرند و برق تولید می‌کنند. کشورهای دیگر مازوت می سوزانند. خریداران ما هم مشخص اند و وزارت نفت می تواند اعلام کند که کدام کشورها از ما مازوت می خرند.

این سطح از جسارت علیه ملت آن هم از سوی رئیس کمیسیون انرژی مجلس حقیقتا حیرت‌آور است.

مردم از هوای بسیار آلوده که ناشی از سوزاندن مازوت در نیروگاه‌هاست، نای نفس کشیدن ندارند و روزانه تعداد بسیاری از شهروندان کلان‌شهرها به همین دلیل دچار مشکلات ریوی و تنفسی شده و به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند‌ و بدون تعارف در حال مرگ تدریجی‌اند.

در چنین شرایطی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در یک برنامه تلویزیونی با جسارت تمام می‌گوید مازوت چیز بدی نیست!

آقای عباسی! آن‌چه بد است این‌که مستظهر به رای ملت از جانب مردم علیه سلامتی آن‌ها سخن می‌گویید.

آقای نماینده! فراموش نکنید در یک انتخابات با رای حداقلی وارد مجلس شدید و عموم مردم از اظهارات و اقدامات شما بیزارند.