آقای واعظی! افکار عمومی را به سخره نگیرید
آقای واعظی! افکار عمومی را به سخره نگیرید
واعظی با اظهاراتی نسنجیده، سعی در ساده و بی‌مورد نشان دادن انتقادات به این انتصاب را داشت و با جسارت به ساحت افکار عمومی، عملکرد استاندار خوزستان را مناسب دانست.

گفتارنامه: در روزهای گذشته خبر جابجایی و ارتقاء غلامرضا شریعتی از استانداری خوزستان به ریاست سازمان استاندارد مطرح شد و واکنش‌های منفی و انتقادات گسترده‌‌ای در فضای مجازی به بار آورد.

البته این انتقادات و مخالفت‌ها نسبت به شریعتی موضوع جدیدی نیست و در تمام این سال‌ها بی کفایتی، ضعف در مدیریت بحران‌ها، انتصاب‌های غیرتخصصی و صرفا سیاسی و علی‌الخصوص رفتار‌های شخصی شریعتی در مواجهه با مردم، بارها در رسانه‌های داخلی و خارجی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

حال با وجود تمام این انتقادات، وی نه تنها عزل نشد، نه تنها مواخذه نشد، بلکه ارتقاء نیز یافت! سیستم دولت تدبیر‌وامید این‌گونه است که هرچه ناکارآمدتر، پُست بالاتر!

از سوی دیگر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به انتقادات از انتصاب شریعتی استاندار سابق خوزستان به ریاست سازمان ملی استاندارد گفت:
“نمی شود استانداری را که عملکرد مناسب داشته به خاطر یک مورد خاص کنار گذاشت!”

باید از جناب واعظی پرسید کدام عملکرد مناسب؟ آیا “عملکرد مناسب” از نظر دولت تدبیر و امید معنای دیگری پیدا کرده است؟!

واعظی با اظهاراتی نسنجیده، سعی در ساده و بی‌مورد نشان دادن انتقادات به این انتصاب را داشت و با جسارت به ساحت افکار عمومی، عملکرد استاندار خوزستان را مناسب دانست.

بی‌اطلاعی یا بی‌اطلاع نشان دادنِ واعظی به اینجا ختم نمی‌شود، وی انتقادات به استاندار را ناشی از یک کاغذ ارزیابی عملکرد سالانه استانداران می‌بیند و گمان می‌کند همه‌ی این نارضایتی‌ها از این ارزیابی سالانه است که امسال منتشر شد! اینجاست که درمی‌یابیم فاصله‌ مردم و مسئولان آن‌قدر زیاد شده است که عملکرد اسفناک، در چشم مسئولان، مناسب جلوه می‌کند.

بهتر بود رئیس دفتر رئیس جمهور حداقل در این چندماه باقی‌مانده از دولت‌، حرمت مردم را نگه داشته و این‌گونه افکار عمومی را به سخره نگرفته که نه استاندارشان عملکرد مناسبی داشته است و نه دولت‌شان.