احتمال اخراج بازرسان آژانس در اسفند
احتمال اخراج بازرسان آژانس در اسفند
امیر آبادی فراهانی این اظهار نظر را بر مبنای قانون تازه مجلس درباره برنامه هسته ای ایران مطرح کرده است. براساس این قانون اگر غرب تحریم های ایران در قالب برجام را رفع نکند، دولت ایران باید اجرای پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

گفتارنامه: احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، گفت: «اگر تا سوم اسفندماه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه‌های مالی، بانکی و نفت برداشته نشود، قطعاً بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج خواهیم کرد.»

او افزود: “در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها تا تاریخ ذکر شده (سوم اسفند)، جمهوری اسلامی ایران حتماً اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد، این موضوع قانون مجلس شورای اسلامی بوده و دولت موظف به اجرای آن است.”

ا

میر آبادی فراهانی این اظهار نظر را بر مبنای قانون تازه مجلس درباره برنامه هسته ای ایران مطرح کرده است. براساس این قانون اگر غرب تحریم های ایران در قالب برجام را رفع نکند، دولت ایران باید اجرای پروتکل الحاقی را متوقف نماید. 

این اقدام به معنای اخراج بازرسان آژانس است. 

دولت با این قانون مخالف است اما می‌گوید آن را اجرا می‌کند با این حال در دستور العمل اجرایی دولت به نوعی تصمیم گیری درباره اجرای پروتکل الحاقی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. 

اما امروز عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: «ما یک فرصت یک ماهه به آمریکایی‌ها داده ایم و دوم بهمن ماه دولت جدید آمریکا مستقر می‌شود، آن‌ها تا سوم اسفند فرصت دارند اقدامات خود را برای رفع تحریم‌ها انجام دهند در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران پای منافع ملت خود خواهد ایستاد.»

امیرآبادی با اشاره به اینکه هدف اصلی برجام رفع تحریم‌ها بود که این امر اتفاق نیفتاد، تاکید کرد: “تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود هیچ دلیلی برای اجرای تعهدات خود نمی‌بینیم.”

دولت چند روز پیش اعلام کرد که غنی سازی بیست درصد را در راستای اجرای قانون مجلس از سر گرفته است، با این حال به نظر می رسد دولت کاملا مخالف توقف اجرای پروتکل الحاقی است و اگر آمریکا در دوران بایدن به برجام بازنگردد این موضع به چالش جدی دولت و مجلس بدل می‌شود. 

ا

میر آبادی فراهانی این اظهار نظر را بر مبنای قانون تازه مجلس درباره برنامه هسته ای ایران مطرح کرده است. براساس این قانون اگر غرب تحریم های ایران در قالب برجام را رفع نکند، دولت ایران باید اجرای پروتکل الحاقی را متوقف نماید. 

این اقدام به معنای اخراج بازرسان آژانس است. 

دولت با این قانون مخالف است اما می‌گوید آن را اجرا می‌کند با این حال در دستور العمل اجرایی دولت به نوعی تصمیم گیری درباره اجرای پروتکل الحاقی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. 

اما امروز عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: «ما یک فرصت یک ماهه به آمریکایی‌ها داده ایم و دوم بهمن ماه دولت جدید آمریکا مستقر می‌شود، آن‌ها تا سوم اسفند فرصت دارند اقدامات خود را برای رفع تحریم‌ها انجام دهند در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران پای منافع ملت خود خواهد ایستاد.»

امیرآبادی با اشاره به اینکه هدف اصلی برجام رفع تحریم‌ها بود که این امر اتفاق نیفتاد، تاکید کرد: “تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود هیچ دلیلی برای اجرای تعهدات خود نمی‌بینیم.”

دولت چند روز پیش اعلام کرد که غنی سازی بیست درصد را در راستای اجرای قانون مجلس از سر گرفته است، با این حال به نظر می رسد دولت کاملا مخالف توقف اجرای پروتکل الحاقی است و اگر آمریکا در دوران بایدن به برجام بازنگردد این موضع به چالش جدی دولت و مجلس بدل می‌شود. 

امیر آبادی فراهانی این اظهار نظر را بر مبنای قانون تازه مجلس درباره برنامه هسته ای ایران مطرح کرده است. براساس این قانون اگر غرب تحریم های ایران در قالب برجام را رفع نکند، دولت ایران باید اجرای پروتکل الحاقی را متوقف نماید. 

این اقدام به معنای اخراج بازرسان آژانس است. 

دولت با این قانون مخالف است اما می‌گوید آن را اجرا می‌کند با این حال در دستور العمل اجرایی دولت به نوعی تصمیم گیری درباره اجرای پروتکل الحاقی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. 

اما امروز عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: «ما یک فرصت یک ماهه به آمریکایی‌ها داده ایم و دوم بهمن ماه دولت جدید آمریکا مستقر می‌شود، آن‌ها تا سوم اسفند فرصت دارند اقدامات خود را برای رفع تحریم‌ها انجام دهند در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران پای منافع ملت خود خواهد ایستاد.»

امیرآبادی با اشاره به اینکه هدف اصلی برجام رفع تحریم‌ها بود که این امر اتفاق نیفتاد، تاکید کرد: “تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود هیچ دلیلی برای اجرای تعهدات خود نمی‌بینیم.”

دولت چند روز پیش اعلام کرد که غنی سازی بیست درصد را در راستای اجرای قانون مجلس از سر گرفته است، با این حال به نظر می رسد دولت کاملا مخالف توقف اجرای پروتکل الحاقی است و اگر آمریکا در دوران بایدن به برجام بازنگردد این موضع به چالش جدی دولت و مجلس بدل می‌شود.