احمدی‌نژاد؛ حجاب اجباری و انتخابات
احمدی‌نژاد؛ حجاب اجباری و انتخابات
پرواضح است مواضع منتقدانه احمدی‌نژاد در راستای تحرکات انتخاباتی او و موج‌سواری تحریک‌آمیز جهت جلب توجه طبقه متوسط شهری که حامل گفتمان بعضا متفاوت فرهنگی در جامعه با قرائت‌های رسمی موجود است

گفتارنامه: محمود احمدی نژاد که مدت‌هاست سعی در اتخاذ مواضع متفاوت با قرائت‌های رسمی جمهوری اسلامی در خصوص موضوعات مختلف دارد، این‌بار در مصاحبه ای با مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان گفته است حجاب باید بر اساس خواست و اراده ملت باشد.

احمدی نژاد در خصوص مخالفت رهبری با اختیاری بودن حجاب نیز گفت: “اگر رهبری یک موقع توصیه‌ای می‌کنند معنایش این است که اگر کسی نظری داشت، نگوید؟! نمی شود به ظواهر سخنان رهبری استناد کرد تا برای مردم محدودیت ایجاد کرد، این خیلی غلط است. ایشان هم این را نمی‌خواهند.”

پرواضح است مواضع منتقدانه احمدی‌نژاد در راستای تحرکات انتخاباتی او و موج‌سواری تحریک‌آمیز جهت جلب توجه طبقه متوسط شهری که حامل گفتمان بعضا متفاوت فرهنگی در جامعه با قرائت‌های رسمی موجود است.

این‌که مواضع اخیر احمدی‌نژاد چقدر توانسته در جامعه هدف او نفوذ داشته باشد محل تامل است و جز با نظرسنجی‌های دقیق قابل ارزیابی نمی‌باشد.

اما قدرمسلم او برنامه‌ای جامع برای انتخابات ۱۴۰۰ دارد و قطعا ردصلاحیت خود را یک گام مهم در پیشبرد برنامه هدفمنداش می‌داند.