اشبه الناس به آیت الله
اشبه الناس به آیت الله
موضع محسن هاشمی علیه خواهرش فائزه نیز نشان می‌دهد او بر سر مقابله با تندروی و ایستادگی بر اصول میانه‌روی سیاسی با احدی ولو از خانواده خود تعارف ندارد.

گفتارنامه: اخیرا فائزه هاشمی در مصاحبه‌ای گفته بود: «دوست داشتم ترامپ رای بیاورد، چون فشارها می‌توانست رژیم ایران را مجبور به تغییر سیاست کند- مردم که هرچه کردند مرغ یک پا داشت و اصلاحی نشد.»

این اظهار‌نظر، واکنش محسن هاشمی فرزند ارشد آیت‌الله هاشمی را برانگیخت و در نامه‌ای سرگشاده خطاب به خواهرش نوشت: “می دانم برخوردهای نادرستی با تو، خانواده و فرزندت شده که شاید باعث کشاندن‌ات به تندروی و خارج‌شدن از مشی میانه‌روی پدر شده، ولی این دلیل نمی‌شود که به رییس جمهور کشور بیگانه امید ببندی و دم از استقلال بزنی.”

محسن هاشمی خواستار اصلاح موضع و عذرخواهی فائزه هاشمی شد چرا که به زعم او این اظهارنظر موجب رنجش خاطر علاقه‌مندان به آیت‌الله هاشمی شده و باعث تخریب ایشان از سوی تجدیدنظرطلبان خارجی و افراطیون داخلی خواهد شد.

آن‌چه مسلم است خط مشی آیت‌الله هاشمی است که همانا در مقاطع مختلف “میانه‌روی” بود. او شخصیتی بود که در برابر آماج حملات جناح‌های راست و چپ در موقعیت‌های مختلف، آرامش خود را حفظ و مشی میانه‌روی و اعتدال خود را ادامه می‌داد.

در این ویژگی و البته خصوصیات دیگر، اشبه‌الناس به آیت‌الله هاشمی، محسن هاشمی است که با وجود سنگ‌اندازی‌ها و فضاسازی‌هایی که بعضا از سوی تندروهای چپ و راست در مقاطع مختلف به ویژه در مسیر شهردارشدن او سازمان‌دهی می‌شد، با سکوت و صبر از تحولات عبور می‌کرد.

موضع محسن هاشمی علیه خواهرش فائزه نیز نشان می‌دهد او بر سر مقابله با تندروی و ایستادگی بر اصول میانه‌روی سیاسی با احدی ولو از خانواده خود تعارف ندارد.