اصلاح طلبان لیبرال واقع گرا هستند
اصلاح طلبان لیبرال واقع گرا هستند
بزرگ ترین آفت و دشواری های جریان اصلاحات در ماه های پایانی سال 97 « چه باید کرد» است. اصلاح طلبان باید همان سیاست حمایت و فشار به روحانی را برای بهبود اوضاع در پیش بگیرند.

گفتارنامه: صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در مورد مباحث مربوط به چند دستگی اصلاح طلبان در گفتگو با «گفتارنامه» اظهار داشت: امروز اصلاح طلبان با توجه به عملکرد یک سال اخیر دولت به راستی دچار چند دستگی شده اند به همین دلیل اکنون عقلای اصلاح طلب با پرسش مهم «چه باید کرد» روبروهستند.

وی ادامه داد: در واقع یکی از بزرگ ترین آفت و دشواری های جریان اصلاحات در ماه های پایانی سال ۹۷ و به عبارتی در بیستمین سال از زمان قدرت گرفتن مجدد این جریان همان سوال « چه باید کرد» است. زیرا این جریان هنوز نتوانسته یک رویکرد و سیاست منسجم و متشکل از خود در قبال رئیس جمهور ارائه دهد.

زیبا کلام افزود: به هرتقدیر روحانی با هزینه کردن اعتبار اجتماعی اصلاحات بود که پیروز شد. مساله ای که در بهار ۹۶ به هیچ روی برای اصلاح طلبان قابل پیش بینی نبود تنزل روز افزون محبوبیت رئیس جمهور آن هم از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد بود. قطعاً اصلاح طلبان هرگز این مهم را پیش بینی نمی کردند. حتی آن ها بر این تصور بودند که محبوبیت رئیس جمهور کمابیش مانند دولت نخست اوست. در واقع اگرچه عملکردش ایده آل نیست اما در مقابل چندان هم اسفناک نخواهد بود. ولی رویدادهای پس از اردیبهشت ۹۶ دولت روحانی برای جریان اصلاحات یک کابوس بود.

این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر این، نه تنها اعتبار روحانی در یک سال گذشته دچار تنزل شد بلکه اعتبار اجتماعی اصلاح طلبان هم با ریزش روبرو شد. زیرا بسیاری از افرادی که قصد حضور در انتخابات ۹۶ را نداشتند و تنها با اصرار و تکرار اصلاح طلبان به پای صندوق های رای رفتند، امروز احساس پشیمانی و ندامت می کنند و اصلاح طلبان را مقصر این  وضعیت می دانند.

زیبا کلام با بیان این که در واقع تشتت و چند دستگی در جبهه اصلاحات از همین جا آغاز شد تصریح کرد:  شماری از اصلاح طلبان در قبال نارضایتی های عمومی سکوت اختیار کردند و اکنون به روی خود نمی آورند که خود آن ها، مردم را به پای صندوق های رای سوق دادند. گروه دیگر رسماً از روحانی تبری می جویند و درصدد فاصله گیری از روحانی و عبور از دولت هستند. گروه سوم اقلیتی در کشور محسوب می شوند که سردبیر روزنامه سازندگی از آنها تحت عنوان اصلاح طلبان لیبرال نام برده است که البته بر این اعتقادم این دسته از اصلاح طلبان واقع گرا هستند. چراکه این گروه معتقدند که نسبت به مردم مسئول هستیم و نباید نسبت به حمایت مان از روحانی بی اعتنا باشیم بلکه باید به مردم توضیح داد اگرچه از شما خواستیم که به پای صندوقق های رای بروید اما کار ما درست بود.

این کارشناس سیاسی در ادامه بیان کرد: امروز مشکل اساسی این است که اصلاح طلبان در حال عبور از روحانی و جریان اصلاحات بی اعتنا به رخدادهای اخیر از یک نکته اساسی غفلت کردند و آن هم این که در شرایط کنونی بیشترین خدمت را همان اصلاح طلبان لیبرال به این جریان  می کنند. بنابراین تنها راه حل موجود در قبال « چه باید کرد» و استراتژی صحیح این است که جریان اصلاحات به مردم بگویند کار این جریان در اردیبهشت ۹۶  درست بود و اگر زمان به عقب بازگردد علیرغم اینکه می دانیم روحانی چگونه به مطالبات مردم پشت کرد بازهم باید به پای صندوق های رای رفت و به روحانی رای داد. چرا که آلترناتیو دیگری جز روحانی وجود ندارد. در صورت عدم حضور در انتخابات هم،  ابراهیم رئیسی با ۱۸ میلیون رای رئیس جمهور و یک بار دیگر دوران تلخ احمدی نژاد تکرار می شد.

زیباکلام در نتیجه گیری اظهارات خود می گوید: اصلاح طلبان علاوه بر این باید همان سیاست حمایت و فشار به روحانی را برای بهبود اوضاع در پیش بگیرند چراکه جز این چاره ای نیست.

در این باره بخوانبد:

تقسیم بندی راست و چپ در جبهه اصلاحات تصنعی و بی هویت است