محسن هاشمی به عنوان تنها کاندید ریاست شورای شهر تهران با کسب ۱۸ رای از میان ۲۱ رای ماخوذه، مجددا به ریاست شورای شهر تهران انتخاب شد. به گزارش گفتارنامه، برای نایب رئیسی نیز مجید فراهانی و سید ابراهیم امینی کاندید شدند و در نهایت امینی با ۱۷ رای برای سومین سال پیاپی به عنوان […]

محسن هاشمی به عنوان تنها کاندید ریاست شورای شهر تهران با کسب ۱۸ رای از میان ۲۱ رای ماخوذه، مجددا به ریاست شورای شهر تهران انتخاب شد.

به گزارش گفتارنامه، برای نایب رئیسی نیز مجید فراهانی و سید ابراهیم امینی کاندید شدند و در نهایت امینی با ۱۷ رای برای سومین سال پیاپی به عنوان نایب‌ رئیس شورای شهر برگزیده شد.

گفته می‌شود حجت نظری، محسن الویری و حسن رسولی رای سفید به ریاست محسن هاشمی داده‌اند. همچنین زهرا نژادبهرام با ١۶ رای و بهاره آروین با ١۴ رای به عنوان دو منشی هیات رئیسه انتخاب شدند. با وجود این ترکیب هیات رئیسه شورای شهر تهران در سومین سال هیچ تغییر جدید نداشت.