اولین محک; ترکیب کابینه
اولین محک; ترکیب کابینه
مختصات این دولت با کابینه ای مشخص و بررسی می شود که طی روزهای آینده تعیین خواهد شد.اینکه مدام گفته می شود یکی از اهداف مهم دولت جدید اعتماد زایی است نقطه شروع آن می تواند همین تشکیل کابینه فراجناحی ،فراباندی و کارآمد باشد.


گفتارنامه: محمد جواد پهلوان حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی در خصوص کابینه رئیس‌جمهور منتخب نوشت:

بی گمان نخستین محک دولت سید ابراهیم رئیسی کابینه و ترکیب آن است.بهرحال اینکه در پاستور بعد از پایان دولت روحانی ورق به طور کامل برمی گردد و به جای طرز تفکر فعلی ،طرز تفکر جدیدی جایگزین می شود امری بدیهی است لیکن این مهم است که وزرای جدید با چنین طرز فکری چقدر کارآیی دارند و کارآمد هستند.
اجازه دهید مثالی روشن بیاورم.مقایسه دو دولت نهم و دهم راهگشاست.از منظر خروجی و فنی آیا دولت نخست احمدی نژاد کارنامه بهتری داشت یا دولت دوم او؟دولت نهم هر چه به پایان خود نزدیک شد فضای حاکم بر دولت تغییر کرد و کم کم نیروهای زبده از قطار دولت احمدی نژاد پیاده شدند و در نهایت در دولت بعدی او که سال ۱۳۸۸ تشکیل شد تفکر باندی ،جناحی و رفاقتی بیش از پیش حاکم شد و نتیجه همان شد که دیدیم .یعنی به طور مشخص دولت به دلیل انتخاب های اشتباه در انتصاب ها و حذف نیروهای مفید از نظر کارآمدی دچار افت شد و به موازات آن گرفتار حواشی گشت.
در خصوص دولت آتی نیز همین حکم صحیح است.دولت جدید از نظر فکری قرابتی با اصلاح طلبان ندارد اما میزان کارآمدی آن مهم و تاثیر گذار است.در میان نیروهای اصولگرا چهره های موثر،خدوم و علمی کم نیستند و اینکه نزدیکی فکری وجود ندارد به معنی تندرو و بی کیفیت بودن تمام نیروهای جناح راست نیست.
سید ابراهیم رئیسی طی روزهای گذشته مکررا تاکید داشته که اولا گمانه زنی های رسانه ها در مورد کابینه درست نیست و ثانیا معیار انتخاب افراد در دولت وی نزدیکی به رئیس دولت نیست بلکه خدمت و کارآیی است.ضمن آنکه رئیس جمهور منتخب در دیدار پرحاشیه با مدیران روزنامه های اصلاح طلب بیان کرد که آنچه در ستادهای انتخاباتی وی می گذرد نسبتی با کابینه او نخواهد داشت.
لذا اینگونه می توان جمع بندی که دولت سید ابراهیم رئیسی در نخستین گام خود محک جدی خواهد خورد.مختصات این دولت با کابینه ای مشخص و بررسی می شود که طی روزهای آینده تعیین خواهد شد.اینکه مدام گفته می شود یکی از اهداف مهم دولت جدید اعتماد زایی است نقطه شروع آن می تواند همین تشکیل کابینه فراجناحی ،فراباندی و کارآمد باشد.در واقع آن شعارهای شیرین ایام انتخابات تبلورش در همین کابینه نمایش داده می شود.
امیدوارم در دولت جدید با انتخاب های درست، کم و کاستی های دولت فعلی جبران و کشور حرکتی رو به جلو را علی الخصوص در حوزه اقتصادی تجربه نماید.انشالله.