عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس از نبود بانک اطلاعاتی مناسب برای جذب معلم در آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ هزار معلم تا سال ۹۹ بازنشسته می شوند.
به گزارش گفتارنامه مجید کیان پور در گفت و گو باخبرگزاری خانه ملت از نبود بانک اطلاعاتی مناسب و برنامه ریزی دقیق در خصوص تعداد و جذب معلم در آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: بر اساس اظهارات مسئولان آموزش و پرورش بیش از ۳۰۰ هزار معلم تا سال ۹۹ بازنشسته می شوند که این معضلی جدی است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه کمبود معلم در سال ۹۹ آموزش و پرورش را با مشکلات جدی مواجه می کند، افزود: آموزش و پرورش در سال های آینده با چالش اساسی برای جذب معلم روبرو خواهد شد بر این اساس باید با استفاده از روش های اصولی کمبود شدید معلم را جبران کرد.

وی با انتقاد از اینکه با روند فعلی پذیرش، کسری معلم به سختی جبران می شود، گفت: با شیوه فعلی پذیرش اندک معلم در دانشگاه فرهنگیان و همچنین سهمیه های اختصاص یافته به آموزش و پرورش در آزمون های استخدامی جبران کسری معلم به درستی تحقق نمی یابد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان باید افزایش یابد

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه افزایش موج بازنشستگی، بحران و سونامی کمبود معلم را به دنبال دارد، ادامه داد: ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان باید افزایش یابد و باید در این رابطه برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.

کیان پور یادآور شد: در سال جاری بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار معلم بازنشسته می شوند و بی شک آموزش و پرورش باید برنامه جامعی برای تامین معلم داشته باشند؛ متاسفانه طی سال ها  برنامه ریزی برای تامین معلم به صورت مٌسکن و منطبق با شرایط روز بوده و برای بلند مدت هیچ گونه برنامه ای نداشته ایم در واقع امور قائم به شخص بوده و قائم به سیستم و برنامه نبوده و نتوانسته ایم اهدف بلندمدتی را برای توسعه آموزش و پرورش، آموزش عالی،  صنعت و اشتغال کشور داشته باشیم./