بازی شریعتی با جان مردم!
بازی شریعتی با جان مردم!
یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدامات ابراهیم رئیسی پس از استقرار در پاستور، باید عزل غلامرضا شریعتی باشد.

گفتارنامه: آصفری نماینده اراک عنوان کرده است: شنیده ها حاکی از آن است که غلامرضا شریعتی رئیس سازمان استاندارد کشور قصد دارد با فشار و ⁧ لابی ، ذرتها و کنجاله های فاسد شده ای را که از سال ۹۷ در بندر دپو شده و در گزارش ها و آزمایش های قبلی همین سازمان تایید نشده است را با وارد کردن سم آفلاتوکسین و آزمایشات جدید وارد چرخه مصرف دام و طیور کند‌!

انتصاب شریعتی استاندار سابق و مساله‌دار خوزستان به عنوان رئیس سازمان استاندارد کشور، که ناکارآمدی و شبهه‌های مالی در مدیریت‌اش، باعث تشکیل پرونده‌های قضایی شده بود، بی‌حرمتی مستقیم دولت به ملت ایران بود و نشانه‌ای قوی در راستای اثبات وجود باند‌‌های قدرت و ثروت در بلوک تصمیم‌گیر دولت که منافع ملی را به پای منافع‌ گروهی‌شان ذبح کردند.

حال، این مقام مساله‌دار در راس سازمان استاندارد بنا بر اطلاعاتی که نماینده اراک داده است، در حال بازی با جان مردم است. یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدامات ابراهیم رئیسی پس از استقرار در پاستور، باید عزل غلامرضا شریعتی باشد.