بیکاری افسارگسیخته در مردان ۳۰ تا ۴۰ سال
بیکاری افسارگسیخته در مردان ۳۰ تا ۴۰ سال

گفتارنامه: یافته‌های جدیدترین پژوهش انجام شده توسط مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نشان می‌دهد که جمعیت نیروی کاری که در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده اند، اکثرا مردان در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال( حدود ۴۴ درصد) ساکن در مناطق شهری ( حدود ۷۵ درصد) بوده‌اند […]

گفتارنامه: یافته‌های جدیدترین پژوهش انجام شده توسط مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نشان می‌دهد که جمعیت نیروی کاری که در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده اند، اکثرا مردان در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال( حدود ۴۴ درصد) ساکن در مناطق شهری ( حدود ۷۵ درصد) بوده‌اند که با قرارداد موقت ( ۷۸ درصد) و در بخش خدمات ( حدود ۶۱ درصد) مشغول به فعالیت بودند.

این جمعیت به لحاظ توزیع منطقه‌ای در کشور بیشتر در پنج استان تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و در ۱۰ کلانشهر تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، یزد، اهواز، رشت و کرمان پراکنده شده‌اند.

آمار بیکاری افسارگسیخته میان مردان ۳۰ تا ۴۰ سال از زنگ خطر فراتر رفته و حالا مرزهای هشدار را درمی‌نوردد.

۳۰ تا ۴۰ سالگی سنی است که جوانان طبیعتا باید در موقعیت شغلی خود تثبیت شده و مشغول سامان‌دهی زندگی خود باشند. در حالی که بر اساس آمار منتشر‌شده برای جوانان ایران‌زمین سن ۳۰ تا ۴۰ سالگی همراه با ناامیدی و شکست و بدبینی مفرط نسبت به آینده است. برای بسیاری از آنان، ازدواج نه یک برنامه در زندگی که به رویایی دست نایافتنی تبدیل شده است.

آیا مسئولان همچنان می‌خواهند در خواب زمستانی بمانند؟!