تاکید سردار بر گفت‌وگوی ملی و بین المللی
تاکید سردار بر گفت‌وگوی ملی و بین المللی
به نظر می رسد سردار دهقان به عنوان یک گزینه نظامی نیز به ضرورت اجماع داخلی و گفت‌گوهای بین المللی جهت خروج از بحران‌های عمیق موجود واقف است.

گفتارنامه: سردار حسین دهقان ضمن اعلام رسمی کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعلام کرد: قادر هستم فضای اجماع و گفت‌وگو در سطح ملی و گفت‌وگو از موضع قدرت و عزت با خارج را فراهم کنم.

به نظر می رسد سردار دهقان به عنوان یک گزینه نظامی نیز به ضرورت اجماع داخلی و گفت‌گوهای بین المللی جهت خروج از بحران‌های عمیق موجود واقف است.

این‌که این اظهارات با چه واکنش هایی از سوی جریان انقلابی مواجه می‌شود به زمان نیاز دارد.

با توجه به شرایط جدید احتمالی در دولت بایدن جهت مواجهه با ایران، قالیباف برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ دچار تردید جدی شده است چرا که نمی خواهد هم کرسی ریاست پارلمان و هم ریایت جمهوری را از دست بدهد و از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه نیز به دلیل اقدامات ریشه ای که آغاز نموده بعید است پا به عرصه انتخابات بگذارد.

در چنین شرایطی باید دید اصولگرایان بر روی سردار دهقان اجماع می کنند یا خیر. هرچند رقبای بالقوه دیگر در این جناح مانند جلیلی از سوی جریان پایداری وجود دارد.

هرچند شاید درنهایت سردار دهقان به عنوان گزینه دولت و طیف اعتدالی قرار بگیرد.