تشکیل شورای مشورتی اصلاح طلبان خوزستانی مقیم مرکز
تشکیل شورای مشورتی اصلاح طلبان خوزستانی مقیم مرکز

گردهمایی نیروهای اصلاح طلب خوزستانی مقیم تهران برگزار شد. در این گردهمایی که به همت هیئت رابطین شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان کشور با استان خوزستان صورت گرفت، جمعی از نیروهای شاخص اصلاح طلب خوزستان از جمله نمایندگان ادوار مجلس، معاونین وزراء، مدیران کل سابق استان و فعالان سیاسی و فرهنگی حضور داشتند. هدف از این […]

گردهمایی نیروهای اصلاح طلب خوزستانی مقیم تهران برگزار شد.

در این گردهمایی که به همت هیئت رابطین شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان کشور با استان خوزستان صورت گرفت، جمعی از نیروهای شاخص اصلاح طلب خوزستان از جمله نمایندگان ادوار مجلس، معاونین وزراء، مدیران کل سابق استان و فعالان سیاسی و فرهنگی حضور داشتند.

هدف از این گردهمایی، تشکیل شورای مشورتی اصلاح طلبان خوزستانی مقیم مرکز بر اساس آیین نامه ی جدید تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان کشور به منظور انسجام بخشی احزاب و تشکل های اصلاح طلب خوزستان و مقدمات تشکیل شورای اصلاح طلبان استان بوده است.

در این نشست، کلیه شرکت کنندگان از تشکیل شورای مشورتی اظهار خشنودی کرده و آن را گام مهمی جهت افزایش شفافیت و تثبیت پایه های دموکراسی عنوان کرده و ابراز امیدواری نمودند تا این اقدام، حرکتی در راستای ساماندهی احزاب اصلاح طلب استان و نیز پیگیری مسائل و مشکلات
استان خوزستان در سطح کلان باشد.

حاضران در جلسه بر لزوم هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر نیروهای اصلاح طلب و احزاب این جناح سیاسی در مرکز و آستان تاکید ویژه ای داشتند.

در پایان این نشست مقرر شد نشست های بعدی با دستور کار مشخص و به صورت مستمر برگزار گردد.

گفتنی است شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان کشور، آقایان حمید کهرام، علی احمدی و سید جابر موسوی را به عنوان هیات رابط این شورا با استان خوزستان تعیین نمودند.