مدیرمسئول و سردبیر      سید محسن امامی فر

تماس با سردبیر       goftarname@gmail.com

آدرس: خیابان بهشتی بین وزرا و احمدقصیر جنب مترو میرزای شیرازی

تلفن: ۰۹۳۰۱۲۷۶۱۸۸