تمدید مهلت ارسال پیامک برای دریافت وام یک میلیونی
تمدید مهلت ارسال پیامک برای دریافت وام یک میلیونی
میرزایی سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا گفت: سرپرستان خانوار جهت دریافت وام یک میلیونی تا یکشنبه ۷ اردیبهشت فرصت دارند شماره ملی خود را به شماره ۶۳۶۹ ارسال و در انتظار پاسخ از سوی ستاد باشند. ‌