جلیلی کاندیدای پوششی رئیسی در فاز تهاجمی
جلیلی کاندیدای پوششی رئیسی در فاز تهاجمی
جلیلی صرفا با انگیزه پوشش وی و یار انتخاباتی او در فاز تهاجمی و تخریب نامزدهای جریان مقابل و به ویژه لاریجانی وارد کارزار انتخابات شده است

گفتارنامه: برخی تحلیلگران معتقدند جلیلی تا پایان انتخابات در صحنه حاضر خواهد بود و به نفع رئیسی کنار نخواهد کشید و یا با تحلیل‌های افسانه‌ای معتقدند رئیسی به نفع جلیلی کنار خواهد کشید.

اما این نظرات کاملا اشتباه است. باید توجه داشت که رئیسی برای ورود به انتخابات تحفظات و نگرانی‌هایی داشت.

به هر تقدیر او در قوه قضائیه به دور از انتقادات رسانه‌ها، هاله‌ای از قداست برای خود ترسیم کرده بود و می‌دانست ورود به عرصه انتخابات با انتقادات و تخریب‌های شدید مخالفان مواجه خواهد شد. حتی درصدی اندک هم برای شکست خود در نظر گرفته بود. بنابراین تا مطمئن نشود بسترهای لازم جهت پیروزی‌اش از جمله کنار کشیدن کاندیداهای دیگرِ جریان انقلاب به نفع او مهیا شده است، به عرصه انتخابات ورود نمی‌کرد.

از سوی دیگر معرفی که از رئیسی از سال ۹۶ به این سو صورت گرفته، در جایگاه رهبر جریان انقلابی است. نمی‌توان متصور بود کاندیداهای جریان انقلابی در مقابل رهبر این جریان ایستادگی کنند.

همچنین جلیلی کاندیدایی با المان‌های خاص شخصیتی و حامل گفتمانی است که جریان‌های متکثر جناح اصولگرا نمی توانند روی او اجماع کنند.

برخی شخصیت‌های دیگر از جمله قالیباف و نیکزاد نیز که به صورت جدی بنای ورود به انتخابات داشتند، با حضور رئیسی در انتخابات، ثبت نام نکرده و بر لزوم حمایت از کاندیدای واحد جریان انقلاب یعنی رئیسی تاکید نمودند.

اگر قرار به عدم کنار کشیدن جلیلی باشد، تیم قالیباف و نیکزاد و برخی دیگر از جریانات جناح راست، شدیدترین تخریب‌ها را علیه جلیلی خواهند داشت.

مجموع آن‌چه بیان شد به این نکته ختم می‌شود که با حضور رئیسی در انتخابات، جلیلی صرفا با انگیزه پوشش وی و یار انتخاباتی او در فاز تهاجمی و تخریب نامزدهای جریان مقابل و به ویژه لاریجانی وارد کارزار انتخابات شده است و در نهایت به نفع رئیسی و در جهت وحدت جریان انقلاب از ادامه حضور در انتخابات انصراف خواهد داد.