جنسیت زدگی در نظام آموزشی!
جنسیت زدگی در نظام آموزشی!
یکی از مشکلات عمده جهان سوم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نگاه غلط جنسیتی به مسائل است / در کشور ما نیز بسیاری از استعدادها به خصوص در حوزه بانوان به دیوار بلند تبعیض جنسیتی برخورد می کنند

گفتارنامه: یکی از مشکلات عمده جهان سوم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نگاه غلط جنسیتی به مسائل است که همواره این تفکرات نابه‌هنجار موجب شده تا استعدادها و ظرفیت های بی شماری به دلیل سوء برداشت ها و سوء رفتارها به بیراهه کشیده شوند و یا این که مجبور به مهاجرت شوند.

متاسفانه در کشور ما نیز همین رویکرد غلط موجب شده تا بسیاری از استعدادها به خصوص در حوزه بانوان به دیوار بلند تبعیض جنسیتی برخورد کنند و با سرکوب ها تلاش شده تا از شکوفایی آن ها در مسیر توسعه کشور جلوگیری به عمل آید.

در آخرین اقدام در راستای تفکرات غلط جنسیتی، شاهد حذف تصویر دختران از کتاب های درسی هستیم که این حرکت عجیب حواشی زیادی را به خصوص در فضای مجازی در پی داشته است.

در واقع نظام آموزشی ما نگاه جنسیت زده را در جامعه ایجاد می کند و فکر دانش آموزان را بیمارگونه پرورش می دهد.