جهانگیری تطهیر نمی‌شود
جهانگیری تطهیر نمی‌شود
اسحاق جهانگیری نماد وضع آشفته و اسفناک موجود است و با هیچ تاکتیک و استراتژی تطهیر نمی‌شود.

گفتارنامه: فهرست نهایی نامزدهایی که به جبههٔ اصلاحات ایران معرفی شده‌اند منتشر شده و پس از محمدجواد ظریف با ۳۷ رای، اسحاق جهانگیری با ۳۵ رای قرار دارد. این فهرست ۱۴ نفره است.

انتخاب اسحاق جهانگیری با ۳۵ رای نمایانگر فاصله بسیار زیاد اصلاح‌طلبان با جامعه است.

جهانگیری میان مردم به عنوان یکی از بارزترین نمادهای وضع اسفناک موجود معرفی می‌شود.

او که می‌گفت توان عوض کردن مسئول دفتر خود را ندارد، حتی جسارت و شجاعت استعفا از دولت را نیز نداشت و یا منافع‌اش ایجاب نمی‌کرد. اگر استعفا می‌داد، با توجه به درخشش در مناظرات انتخاباتی ۹۶، قطع به یقین سرمایه اجتماعی خود را حفظ می‌نمود‌.

انتخاب جهانگیری با این میزان رای در فهرست نهایی نامزدهای اصلاح‌طلب، حقیقتا عمق ناآگاهی برخی سیاسیون جبهه اصلاحات از مطالبات مردم و متن جامعه را نشان داد.

جهانگیری هرگز نمی‌تواند در مقام اپوزوسیون دولت ایفای نقش کند چرا که باید اپوزوسیون خودش باشد. اگر بخواهد در جایگاه دفاع از دولت هم ورود نماید، که با تخریب گسترده‌تری توسط مخالفان سیاسی و مردم مواجه خواهد شد.

میزان نارضایتی ملت غیرقابل توصیف است و اکثریت قاطع، دولت را مقصر اصلی وضعیت موجود قلمداد می‌کنند.

به هر تقدیر جهانگیری به عنوان معاول اول رئیس‌جمهور، در ناکارآمدی اقتصادی دولت که بخش ویژه‌ای از آن مرتبط با مدیریت بسیار ضعیف دولتمردان بود، کاملا مقصر است و با هیچ تاکتیک و استراتژی تطهیر نمی‌شود. او نماد وضع فعلی است.

جهانگیری با اشتباه محاسباتی خود در سال۹۶، قربانی سیاسیونی شد که او را فدای مطامع خود کردند.