خشم عمومی
خشم عمومی

گفتارنامه: رئیس جمهور روحانی گفته است اقتصاد آلمان ۵.۲ درصد کوچک‌تر شده؛ اقتصاد ما شرایط بهتری دارد. این مدل اظهارات رئیس جمهور چندین بار است تکرار می شود و می تواند دو علت داشته باشد: ۱- او از وضعیت کشور کاملا بی اطلاع است و دفترش، او را کاملا کانالیزه کرده است و هیچ اطلاعی […]

گفتارنامه: رئیس جمهور روحانی گفته است اقتصاد آلمان ۵.۲ درصد کوچک‌تر شده؛ اقتصاد ما شرایط بهتری دارد.

این مدل اظهارات رئیس جمهور چندین بار است تکرار می شود و می تواند دو علت داشته باشد:

۱- او از وضعیت کشور کاملا بی اطلاع است و دفترش، او را کاملا کانالیزه کرده است و هیچ اطلاعی از وضعیت اسفناک معیشتی مردم ندارد، که با توجه به زندگی در عصر ارتباطات، این احتمال غیر قابل قبول است.

۲- او از پیامدهای ناگوار اظهارات اش در جامعه که موجب افزایش خشم عمومی مردم می شود اطلاع دارد و آگاهانه آن ها را تکرار می کند تا مردم که این اظهارات را به کل سیستم تعمیم می دهند، به تدریج با نزدیک شدن به نقطه فروپاشی روحی و روانی، فشار عمومی بر حاکمیت ایجاد کنند تا دولت به بهانه فشارهای شکل گرفته، بتواند تغییراتی در سیاست خارجی ایجاد نماید.