خواب سیاسی اعراب برای فوتبال ایران
خواب سیاسی اعراب برای فوتبال ایران
گزینه نخست رایزنی ها و لابی با ای اف سی برای بازنگری در تصمیم خود است

گفتارنامه: تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای سلب حق میزبانی از باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا و انجام بازی های آنها در زمین ثالث تصمیم مشکوک و خصمانه ای است که نباید به سادگی از آن گذشت.
هر چند هنوز از دلیل این تصمیم ای اف سی خبری منتشر نشده اما برخی مدعی شده اند حادثه اخیر سقوط هواپیما بهانه ای اف سی برای سلب میزبانی از تیم‌های ایرانی است.
در چهار سال گذشته تنها بازی های تیم های ایرانی در برابر عربستانی در زمین بی طرف برگزار می شد و به رغم همه پیگیری های ایران عربستان به بهانه حمله به کنسولگری خود بازی کثیفی را در میدان فوتبال آغاز کرد و حالا به نظر می رسد این کشور به همراه سایر کشورهای عربی به دلیل نفوذی که در ای اف سی دارند پروژه ایران هراسی خود را در حوزه فوتبال گسترش داده اند.
حالا وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال سه گزینه پیش روی دارند. گزینه نخست رایزنی ها و لابی با ای اف سی برای بازنگری در تصمیم خود است که با توجه به نفوذ اعراب در ای اف سی بعدی به نظر می رسد این رایزنی ها به نتیجه برسد.
گزینه دوم تن دادن به این تصمیم خفت بار است که قطعا با عزت و غرور ملی ما در تضاد است.
گزینه سوم هم کنار کشیدن باشگاه های ایرانی است که هر چند مطلوب نیست اما می تواند تلنگری جدی به ای اف سی باشد که دیگر به این بازی کثیف ادامه ندهد.
نگارنده معتقد است اعراب برای اجرای گام دوم نقشه خود نیز برنامه دادن و آن سلب میزبانی از تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی است.
ایران در خرداد سال آینده میزبان بحرین و عراق است و با توجه به شرایط جدول نیاز مبرمی به شش امتیاز این دو بازی دارد. به همین دلیل اعراب از هم اکنون نقشه دارند تا با سلب میزبانی ایران در این دو بازی باز مانند ایران از صعود به جام جهانی را جشن بگیرند. امیدواریم فدراسیون فوتبال از خواب غفلت بیدار شده و بداند اعراب چه توطئه شومی برای فوتبال ما در نظر دارند.