در تبعیت از ولایت زاویه داریم
در تبعیت از ولایت زاویه داریم
این گونه اظهار نظرات، آدرس غلط دادن به مردم است تا رای کسب کنند

گفتارنامه: حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با گفتارنامه در خصوص اظهارنظر حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله مبنی بر اینکه “تفکر مذاکره در جریان مقاومت وجود دارد هرچند با تفکر مذاکره در جریان تسلیم طلب متفاوت است”، اظهار داشت:
این گونه اظهار نظرات در مقابل نص صریح سخنان مقام معظم رهبری که هرگونه مذاکره با آمریکا را نفی کردند، نشان دهنده این است که ما در تبعیت از ولایت زاویه داریم و تفسیر هایی می کنیم که فضا را برای افرادی باز می‌کند که به دنبال سازش و تسلیم در برابر آمریکا هستند.

وی افزود: مذاکره فی نفسه نفی نشده است اما باید ببینیم مذاکره با آمریکا بر سر چه چیزی است. آیا بر سر مسائل داخلی است؟ یعنی بپذیریم که آمریکا در مسائل داخلی ایران دخالت کند و برای ما تعیین تکلیف نماید؟ این امر هرگز قابل قبول نیست‌.

کنعانی مقدم در پایان بیان داشت: این گونه اظهار نظرات، آدرس غلط دادن به مردم است تا رای کسب کنند. این که برخی افراد و جریانات با شعار پوپولیستی مبنی بر مذاکره بخواهند رای به دست بیاورند کاملاً اشتباه است.
جریان مقاومت هرگز زیر بار صلح و سازش و مذاکره با آمریکا نخواهد رفت.