در مواجهه با بی بند و باری باید سر برید؟
در مواجهه با بی بند و باری باید سر برید؟
آیا تعریف بی بند و باری در میان اقشار و طبقات و فرهنگ های مختلف یکسان است و با تعریف ایشان مطابقت دارد؟ ‌

گفتارنامه: علیرضا پناهیان در واکنش به قتل های اخیر دختران گفت این جنایت‌ها محصول بی‌ بند و باری در خانواده است.
‌‌
‌به فرض آن که اظهارات پناهیان درست باشد؛ آیا تعریف بی بند و باری در میان اقشار و طبقات و فرهنگ های مختلف یکسان است و با تعریف ایشان مطابقت دارد؟

باز هم فرض می گیریم تعاریف یکسان و مطابقت دارد. آیا باید در مواجهه با بی بند و باری ، سر از بدن جدا کرد؟

پناهیان به جای تقبیح خشونت، علت را جایی جست‌وجو می کند که به فرض صحت، دستگاه های عریض و طویل فرهنگی کشور در ایجاد آن نقش مهمی داشته اند.

بی بند و باری

بیشتر بخوانید:

\حجت الاسلام علیرضا پناهیان در پاسخ به سوالی پیرامون اتفاقات تلخ اخیر درباره قتل زنان و دختران گفت: رخ دادن چنین جنایت‌هایی باعث تاسف است، اما این جنایت‌ها محصول بی‌بندوباری در خانواده است و بی‌بندوباری را آن گروهی از سیاسیون در کشور رواج دادند که هر بار به خاطر انتخابات بر این بی‌بندوباری دمیدند. آن‌ها باید امروز پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: در کشور‌های غربی از این‌گونه جنایت‌ها بسیار رخ می‌دهد، اما شکل آن فرق می‌کند اینکه حقوق زنان در جامعه مورد احترام قرار نگیرد و به آن تعدی شود و امنیت زنان از بین برود، محصول تفکر هواپرستانه و بی‌بندوباری است که در غرب اوجش را می‌بینیم.

وی ادامه داد: چنین اتفاقاتی برای جامعه اسلامی نیست و یک نیروی متدین و مذهبی هرگز دست به قتل و جنایت نمی‌زند و راه‌های مختلفی برای حل مشکلات در خانواده‌های مذهبی وجود دارد که اصلا به سمت چنین جنایت‌هایی نمی‌رود لذا این‌گونه آسیب‌ها برای جامعه دینی نیست و ناشی از بی‌بندوباری است که در جامعه رواج پیدا کرده.

وی ادامه داد: بی‌بندوباری در جوامع مذهبی نیز می‌تواند رواج پیدا کند آن هم زمانی که دین قوی نباشد وقتی که فرهنگ منحط غرب در جامعه بیشتر رواج پیدا کند. این جور اختلال‌ها و مشکلات به وجود می‌آید امروز اگر در غرب بگوییم یک چنین جنایتی رخ داده و دائم رسانه‌ها درباره آ‌ن گفتگو می‌کنند همه تعجب می‌کنند، زیرا در آن کشور‌ها هر روز از این گونه اتفاقات می‌افتد.

پناهیان افزود: بی‌بندوباری و فرهنگ منحط غرب نتیجه‌اش تعدی به حقوق زنان است به انحاء و اقسام مختلف، ممکن است طرف به اسم غیرت دست به قتل بزند و به دلایل دیگری این جنایت‌ها را انجام بدهد فرقی نمی‌کند چه کسی همسر خود را با گلوله بکشد، چه کسی مادر خود را با چاقو بکشد و چه کسی دختر خودش را با داس بکشد. هر سه بد است و هیچ کدام برای جامعه اسلامی و دینی نیست و نتیجه سبوعیت و وحشی‌گری است که از اختصاصات فرهنگ غرب است.


‌ ‌