ذبح اخلاق سیاسی و سفیدنمایی
ذبح اخلاق سیاسی و سفیدنمایی
پر واضح است منظور هاشمی از بیان عبارت مذکور، مدیران ارشد دولت نهم و دهم و به ویژه شخص احمدی نژاد است.

گفتارنامه: محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران با انتقاد از توهین به مسئولان و عبور از مرز‌های اخلاقی گفته است: مسئولان قبلی که بیشترین نقش را در تعمیق شکاف میان ملت و حاکمیت داشتند، امروز به سوءاستفاده از آن مشغول هستند.

این جمله هاشمی از آن دست جملات کلیدی است که نباید در روزمرگی های سیاسی فراموش شود.

پر واضح است منظور هاشمی از بیان عبارت مذکور، مدیران ارشد دولت نهم و دهم و به ویژه شخص احمدی نژاد است.

از یادها نرفته است که در آن دولت بود که تخریب عناصر مهم و مردمی کلید خورد و حتی احمدی نژاد در آن مناظره کذایی چگونه با حملات ناجوانمردانه به دلسوزترین چهره ها موج‌سواری پوپولیستی نمود.

نارضایتی از عملکرد مدیران دولت فعلی انکارناپذیر است اما نباید این موضوع بهانه ای برای فراموش کردن ذبح اخلاق سیاسی در دولت پیشین باشد خصوصا در شرایطی که احمدی نژاد با نگاه به انتخابات ۱۴۰۰ درصدد سفیدنمایی مطلق از دولت خود می باشد.