رصد نظامی جهان با ماهواره نور سپاه
رصد نظامی جهان با ماهواره نور سپاه
ماهواره نور به عنوان ماهواره چندمنظوره جمهوری اسلامی ایران که کاربرد دفاعی هم دارد، از ماهواره‌بر سه مرحله‌ای قاصد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب شد.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه نوشته است، ماهواره نور به عنوان ماهواره چندمنظوره جمهوری اسلامی ایران که کاربرد دفاعی هم دارد، از ماهواره‌بر سه مرحله‌ای قاصد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت؛ اقدامی که دستاوردی بزرگ و تحولی نوین در عرصه فضایی برای ایران اسلامی محسوب خواهد شد.