رفتار متناقض نمایندگان
رفتار متناقض نمایندگان

گفتارنامه:‌ نمایندگان مجلس در حالی از ضرورت فیلترینگ شبکه های اجتماعی سخن می گویند که از توییتر که در حال حاضر فیلتر است مرتب استفاده کرده و توییت می کنند. بهتر است نمایندگان ابتدا این تناقض در گفتار و رفتار خود را برای افکار عمومی روشن نمایند. بماند آن دسته از خبرگزاری ها و مسئولانی […]

گفتارنامه:‌ نمایندگان مجلس در حالی از ضرورت فیلترینگ شبکه های اجتماعی سخن می گویند که از توییتر که در حال حاضر فیلتر است مرتب استفاده کرده و توییت می کنند.

بهتر است نمایندگان ابتدا این تناقض در گفتار و رفتار خود را برای افکار عمومی روشن نمایند.

بماند آن دسته از خبرگزاری ها و مسئولانی که مرتب بر فضاسازی علیه شبکه های اجتماعی دامن زده اما از تلگرام فیلتر شده استفاده می کنند.