زندگی در سایه کرونا
زندگی در سایه کرونا
بازگشت به زندگی عادی سال‌ها زمان خواهد برد.

زندگی در سایه کرونا

بیل گیتس گفته است تولید واکسن کرونا ۲ سال زمان می‌برد و بازگشت به زندگی عادی سال‌ها زمان خواهد برد.

او معتقد است قرنطینه جواب داده و برداشتن محدودیت‌ها، جبران ناپذیر است.

بیل گیتس از کرونا می گوید