سیمای ملی یا فروغی؟!
سیمای ملی یا فروغی؟!
به نظر می‌رسد نه "سیمای ملی"، که "سیمای فروغی" عنوان بهتری برای شبکه سوم سیما باشد چرا که گرایشات ملت در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های آن شبکه و سازمان هیچ محلی از اعراب ندارد.

گفتارنامه: مدیر شبکه سه سیما در اظهارنظر عجیبی گفت اگر فردوسی‌پور کنار گذاشته نمی‌شد صداوسیما ازهم می‌پاشید چرا که او داشت از مدارش خارج می‌شد!

سوال اساسی این‌که این چه مداری است که فردوسی‌پور در حال خروج از آن بود و با خروجش، سازمانی عریض و طویل همچون صداوسیما ازهم می‌پاشید؟

آیا تنها شما که کمترین سابقه را در مدیریت سیما داشتید این مدار را تشخیص می‌دادید و مابقی مدیران صداوسیما در ۲۵ سال گذشته که عادل فردوسی‌پور کارمند رسمی آن سازمان بود و در حدود ۲۰ سال از آن، پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون را پخش می‌کرد، قدرت تشخیص را آن را نداشتند؟

این چه سازمانی است که بودجه بسیار بالایی از بیت‌المال دریافت می‌کند و عنوان “ملی” را نیز یدک می‌کشد اما کوچک‌ترین توجهی به مطالبات و علایق “ملت” ندارد و محبوب‌ترین چهره تلویزیون را به راحتی هرچه تمام‌تر بایکوت می‌کند؟

آقای فروغی! اگر بهتر و بیشتر دقت کنید، متوجه می‌شوید این فردوسی‌پور نبود که از مدار خارج شد بلکه شما با تنگ‌نظری و انحصارطلبی بی‌بدیل تان هنوز از راه نرسیده، او را به دلیل محبوبیت کم‌نظیرش از مدار خارج کردید.

به نظر می‌رسد نه “سیمای ملی”، که “سیمای فروغی” عنوان بهتری برای شبکه سوم سیما باشد چرا که گرایشات ملت در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های آن شبکه و سازمان هیچ محلی از اعراب ندارد.