شلوغی های نگران کننده و عدم مداخله دولت
شلوغی های نگران کننده و عدم مداخله دولت
با این تفاسیر دولت ناخواسته به گونه ای رفتار می کند که تحلیل آن دسته از صاحب نظران که معتقدند دولت از شرایط کرونا و اپیدمی آن در کشور به دنبال نهایت بهره برداری جهت حل معضل تحریم ها و آغاز مذاکره با قدرت های جهانی به خصوص آمریکا می باشد، نزدیک به واقعیت به نظر بیاید.

گفتارنامه: با وجود آن که رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفته است باید منتظر تکانه‌های بیماری در تهران باشیم، زیرا شرایط در تهران هنوز به ثبات نرسیده است، اما  معابر و بزرگ راه های تهران امروز شاهد ترافیک سنگین بوده و همچنین وسایل حمل و نقل عمومی همچون مترو نیز شلوغ بوده است.

این در حالی است که طرح فاصله گذاری اجتماعی که البته بهتر بود نام آن را فاصله گذاری فیزیکی می گذاشتند تا  ۲۲ فروردین تمدید شده و اصناف پس از چالش وزرای بهداشت و صنعت بر سر فعالیت مجددشان، مقرر گردید که اجازه بازگشایی ندارند.

سوال اساسی این که با وجود هشدارهای مکرر ستاد مقابله با کرونا در خصوص موج دوم شیوع این بیماری، دولت چرا اراده ای برای کنترل رفت و آمدهای عمومی از خود نشان نمی دهد؟

دولت که می بایست از اواسط اسفند قرنطینه را اجرا می کرد، به دلیل واهی غیرعلمی بودن از انجام آن سرباز زد اما پس از اعمال قرنطینه در کشورهای اروپایی، هفته دوم فروردین ماه طرح فاصله گذاری را اجرا کرد. درست پس از موج اول و بزرگ سفرهای نوروزی!

با این تفاسیر دولت ناخواسته به گونه ای رفتار می کند که تحلیل آن دسته از صاحب نظران که معتقدند دولت از شرایط کرونا و اپیدمی آن در کشور به دنبال نهایت بهره برداری جهت حل معضل تحریم ها و آغاز مذاکره با قدرت های جهانی به خصوص آمریکا می باشد، نزدیک به واقعیت به نظر بیاید.

در این شرایط جان انسان ها چه ارزشی دارد؟!

به هر تقدیر شلوغی ها در سطح تهران بسیار نگران کننده و عدم مداخله دولت در کنترل شرایط، ضربات جبران ناپذیری در راستای شیوع ویروس کرونا به دنبال خواهد داشت.

دولت در این شرایط نه تنها باید اراده قاطع جهت جلوگیری از فعالیت اجتماعی مردم و رفت و آمد آن ها را داشته باشد بلکه مجاز به استفاده از قوه قهریه جهت مقابله با افرادی است که سلامتی خود و دیگران را به خطر می اندازند.