شورای‌نگهبان ثابت کند میان جناح‌های سیاسی تفاوت قائل نمی‌شود
شورای‌نگهبان ثابت کند میان جناح‌های سیاسی تفاوت قائل نمی‌شود
دستگاه های رسمی و نهادهای مرتبط با انتخابات باید بی طرفی و همه جانبه نگری شان در راستای تحقق منافع ملی را به افکار عمومی نشان بدهند.

گفتارنامه: محمدصادق جوادی حصار، عضو حزب اعتمادملی در گفت‌وگو با گفتارنامه درخصوص میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ اظهار داشت: برای این‌که بتوانیم مشارکت بالایی در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشیم، باید به چرایی کم رای بودن انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ برسیم، این مساله ای روشن و ملموس است که باید دید چه عامل یا عامل هایی باعث شد تا مردم به این نتیجه برسند که رای شان بی اثر است.
همچنین مردم این را می دانند که منتخبان شان بعد از انتخاب شدن وعده های خود را فراموش می کنند. همه عوامل به وجود آمدن چنین حالتی در گام اول باید شناسایی شوند و در قدم بعد سعی شود نُقصان ها برطرف گردد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: همچنین باید به این مساله هم توجه داشت، مردم دیگر به راحتی با وعده و حرف قبول نمی کنند بپذیرند که شرایط در حال تغییر است. پس باید راستی آزمایی شود که اولین شیوه راستی آزمایی نمی تواند چیزی غیر از تغییر رویه در گزینش کاندیداها باشد. یعنی لازم است، شورای نگهبان در عمل نشان بدهد برایش فرقی نمی کند چه کسی از کدام جناح رییس جمهور یا نماینده مجلس می شود.

او همچنین تصریح كرد: تاکید موکد این است، دستگاه های رسمی و نهادهای مرتبط با انتخابات باید بی طرفی و همه جانبه نگری شان در راستای تحقق منافع ملی را به افکار عمومی نشان بدهند. اگر به این الزام عمل شود و مردم به این اطمینان و اعتماد برسند که چهره های هم سلیقه شان در فضای رقابتی حضور خواهد داشت، می توانیم گام مهمی برای برگزاری انتخاباتی پر رای برداریم.

وی توضیح داد: همچنین لازم است در مسیر انتخابات، استانداران، دستگاه های امنیتی و … به شفافیت انتخابات کمک کنند، به طوریکه نهادهای اجرایی در شهرستان ها از مردم انتخاب شوند تا از این طریق شائبه ها برطرف شود و در نتیجه، اعتماد عمومی حاصل شود. برای این کار اعضای هیات های اجرایی انتخابات به جای فرمانداری ها، باید توسط مردم گزینش شوند. البته لازم به توضیح می دانم، ما گام به گام به شرایط نامطلوب فعلی رسیده ایم و برای مشارکت حداکثری باید گام به گام حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بعد از چند انتخابات، بتوانیم انتخاباتی به معنای واقعی کلمه پر شور را تجربه کنیم.

صادق جوادی حصار در پایان گفت‌: کشور در شرایطی به استقبال انتخابات ریاست جمهوری می رود که به دلیل درگیر بودن با شرایط کرونایی و همچنین مباحث پیرامون هسته ای، در شرایط فوق العاده ای قرار دارد. پس ناگفته پیداست، پر رای بودن انتخابات بیشتر از هر مقطع دیگری مهم است.