صلح با چاشنی ضد ایرانی
صلح با چاشنی ضد ایرانی
وزارت خارجه باید از طریق دیپلماسی فعال، بتواند منافع ایران پس از صلح قطر و عربستان را تامین نماید و در صورت عدم تامین منافع ایران، این امر نقطه تاریکی در کارنامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواهد بود.

گفتارنامه: ترامپ و تیم او حتی در روزهای پایانی کار خود دست از تحرکات ضد ایرانی بر نداشته اند.

خبرها حکایت از تلاش آمریکا برای حل اختلافات عربستان با قطر دارد و تا به این جا پیشرفت خوبی در این مسیر حاصل شده است.

تلاشی که با همکاری سایر دولت های عربی خلیج فارس همراه است. چند روز پیش کوشنر مشاور و داماد ترامپ به قطر رفت تا مقامات این کشور را به آشتی با عربستان ترغیب کند اما در ورای این هدف، آمریکا یک هدف ضد ایرانی را نیز دنبال می کند.

از زمان تحریم قطر از سوی عربستان، هواپیماهای قطری از حریم هوایی ایران برای تردد استفاده می کنند. حال آمریکا قصد دارد با آشتی عربستان با قطر، ایران را از این منبع درآمد نیز محروم نماید.

مقامات قطری بارها اعلام کرده اند که از زمان تحریم عربستان علیه دوحه، ایران در کنار قطر ایستاده است حال باید منتظر ماند که با آشتی این کشور با عربستان، تکلیف مناسبات دوحه با تهران چه خواهد شد.

وزارت خارجه باید از طریق دیپلماسی فعال، بتواند منافع ایران پس از صلح قطر و عربستان را تامین نماید و در صورت عدم تامین منافع ایران، این امر نقطه تاریکی در کارنامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواهد بود.