ضرورت استعفای آقای شوآف!
ضرورت استعفای آقای شوآف!
ادامه وزارت وزیری که در اوج یکه‌تازی کرونا به جای مدیریت منطقی، به فکر نامه‌های نمایشی و معرکه‌گیری و شوآف‌های سیاسی باشد، هرگز به صلاح ملک و ملت نیست

گفتارنامه: انتقادات بسیار تند ملک‌زاده معاون مستعفی وزارت بهداشت علیه نمکی که قبل از استعفا بیان شد، مدیریت ناکارآمد آقای وزیر در مواجهه به کرونا را کاملا عیان نمود.

پیش از این بسیاری از ناظران عمومی و کارشناسان امر رویه نمکی را نامطلوب عنوان کرده بودند اما تا به حال مقامی ارشد از وزارت بهداشت چنین اتهامات سنگین مدیریتی را علیه وزیر به کار نبرده بود.

وزیر بهداشت در چندماه گذشته نشان داد کرونا بستری مناسب برای او جهت شوآف‌ است. همانند تولید واکسن ایرانی کرونا که ملک‌زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت، آن را معرکه‌گیری از سوی وزیر خواند.

ادعای مقابله بی‌نظیر ایران در مواجهه با کرونا در مقیاس جهانی و ضرورت درس مدیریت بحران کرونا به جهان از مضحک‌ترین اظهارات او در چندماه گذشته است که مورد نقد فراوان قرار گرفت.

ادامه وزارت وزیری که در اوج یکه‌تازی کرونا به جای مدیریت منطقی، به فکر نامه‌های نمایشی و معرکه‌گیری و شوآف‌های سیاسی باشد، هرگز به صلاح ملک و ملت نیست و ضرورت استعفا یا برکناری او بیش از هرزمان دیگری احساس می‌شود.

لازم به ذکر است چند مقام ارشد وزارت بهداشت در اعتراض به مدیریت کاملا غلط نمکی، از سمت خود استعفا کردند.