عزل رئیس جمهور؟
عزل رئیس جمهور؟
مجلس تا الان آیا جز متشنج کردن فضای سیاسی و اقدامات پوپولیستی دستاورد دیگری داشته است؟

گفتارنامه: نیک‌بین نماینده کاشمر در مجلس مدعی شد می‌خواهیم روحانی را مانند بنی‌صدر عزل کنیم و تا الان ۱۵ امضاء برای ارائه طرح عدم کفایت رئیس جمهور جمع شده است.

نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم رای وارد مجلس شدند، تا به حال هیچ قدمی در این خصوص برنداشتند.

در این که دولت هیچ برنامه ای برای برون رفت از شرایط فعلی ندارد یا نمی گذارند که داشته باشد شکی نیست اما مجلس که با ادعای برنامه بهبود وضعیت اقتصاد و وعده ارائه طرح های ملی اقتصادی تشکیل شده چرا هیچ گام کارشناسی برنمی دارد؟

مجلس تا الان آیا جز متشنج کردن فضای سیاسی و اقدامات پوپولیستی دستاورد دیگری داشته است؟

حسن روحانی

نمایندگانی که به دنبال طرح عدم کفایت رئیس جمهور هستند، تمام مشکلات موجود در کشور را متوجه شخص روحانی می دانند؟

آن ها قطعا می دانند این اقدام به سرانجامی نخواهد رسید چون رهبر انقلاب نیز با این گونه اقدامات شدیدا مخالف است.

اما این نمایندگان به دنبال شوآف سیاسی و رادیکال کردن فضای کشور هستند تا از این طریق، توجه جامعه کاملا ناراضی از دولت را به خود جلب کنند و خود را منجی نجات معرفی نمایند.