فعالیت بیرون از مجلس جهت مدیریت درون مجلس
فعالیت بیرون از مجلس جهت مدیریت درون مجلس
رئیس سابق سازمان انرژي اتمی رسما جهت کاندیداتوری ریاست مجلس اعلام آمادگی کرد. فریدون عباسی گفته است متاسفانه از الان افرادی در بیرون از مجلس به دنبال کنترل و مدیریت مجلس هستند.