فقر گفتمانی راست‌گرایان رادیکال / سید محسن امامی فر مدیرمسئول و سردبیر
فقر گفتمانی راست‌گرایان رادیکال / سید محسن امامی فر مدیرمسئول و سردبیر
به نظر می‌رسد حلقه ارشد طیف رادیکال راست‌گرایان به دلیل نهی رهبری، با احتیاط بیشتری در مقابله با دولت گام بردارند.

گفتارنامه: سید محسن امامی فر مدیرمسئول و سردبیر گفتارنامه در خصوص واکنش رهبر انقلاب به توهین‌های اخیر علیه رئیس جمهور در یادداشتی نوشت:

واکنش قاطع رهبر انقلاب به هتک حرمت رئیس جمهور که در پی تبیین صلح امام حسن برآمده بود، آن طیف از جناح راست را که شدیدترین حملات علیه روحانی و دولت او را سازماندهی می کرد، دچار فقر گفتمانی خواهد کرد.

پایه های گفتمان طیف رادیکال راست‌گرایان بر تخریب مخالفان خود مستحکم شده و بدون آن که خود طرح و برنامه ایجابی برای کشورداری و یا برون رفت از شرایط خطیر فعلی ارائه دهند،  طریق سیاسی مخالفان‌شان را نه تنها معروض خطا که عین خیانت می دانند، حال آن‌که صحنه سیاست عرصه صفر و صد نیست.

اما با نهی اکید رهبر انقلاب از برخوردهای تند و توهین آمیز با رئیس جمهور و دولت، باید منتظر چگونگی ادامه بروز و ظهور سیاسی طیف رادیکال جناح راست که دال مرکزی گفتمان خود را تخریب دولت تعریف کرده است، باشیم.

آن ها در بستر نارضایتی های شدید اجتماعی از طریق تهییج افکارعمومی و رادیکال کردن فضای جامعه، در حال آدرس غلط دادن به پایگاه اجتماعی خود بودند.

به نظر می‌رسد حلقه ارشد طیف رادیکال راست‌گرایان به دلیل نهی رهبری، با احتیاط بیشتری در مقابله با دولت گام بردارند اما قطعا تخریب دولت و شخص رئیس جمهور با شدت و حدت بیشتری توسط نیروهای رده پایین تر راست‌گرایان رادیکال و همچنین فعالان فضای مجازی آن ها که سازماندهی بسیار خوبی در شبکه های اجتماعی دارند دنبال خواهد شد.

سید محسن امامی فر