مبعث؛ روز تکامل عقل با وحی
مبعث؛ روز تکامل عقل با وحی
آن گاه که عقل منهای وحی گردد حاصلش بیشترین عقلانیت ابزاری و خودبنیاد برای نابودی بشر خواهد بود و آنگاه که وحی منهای عقل گردد فهم متحجرانه از دین حاصل آید.

گفتارنامه: حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه مجتهد و فیلسوف در یادداشتی به مناسبت مبعث پیامبر مکرم اسلام(ص)، نوشت:

عید مبعث بزرگترین عید الهی و یوم الله الاکبر است. روز تکامل عقل با وحی و درک عقل بر نیازمندی جاودانگی بشریت به وحی الهی است.

روزی که به بشریت آموخت عقل و وحی با هم سعادت انسان را تامین می کند.

آن گاه که عقل منهای وحی گردد حاصلش بیشترین عقلانیت ابزاری و خودبنیاد برای نابودی بشر خواهد بود و آنگاه که وحی منهای عقل گردد فهم متحجرانه از دین حاصل آید.

مبعث روز تعالی ابدی آدمی و رسیدن به حیات طیبه است؛ البته اگر زیست نبوی در ساختارهای اجتماعی شکل گیرد و روابط اجتماعی نبوی داشته باشیم.

بعثت آمد تا به امر قدسی اعتبار بخشد که انسان بی شک به امور قدسی پیوند تکوینی دارد اما به همراه اعتبار بخشی به عقلانیت.

این مدل از عقلانیت قدسی با عقلانیت تقدس ستیز و عقلانیت تحجرگرا متفاوت است. عید مبعث بر انسانیت مبارک باد.