متحدان ایران در مسیر مذاکرات فرابرجامی
متحدان ایران در مسیر مذاکرات فرابرجامی
وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفته است می توان ضمن پیروی از برجام بستر جدیدی برای پیشبرد گفتگوی منطقه ای ایجاد کرد / این که چین و روسیه به عنوان متحدان استراتژیک ایران نیز به این موضع رسیده اند یعنی این که به زعم آن ها گره مشکلات بین المللی ایران صرفا از طریق برجام قابل حل شدن نیست و حالا زمان تصمیم گیری حیاتی برای جمهوری اسلامی است

گفتارنامه: وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفته است حل همه مشکلات موجود بر اساس توافقات حاصله در برجام بین همه کشورهای ذینفع ممکن نیست. بنابراین می توان ضمن پیروی از برجام بستر جدیدی برای پیشبرد گفتگوی منطقه ای ایجاد کرد

این اظهار‌نظر در تطابق کامل با مواضع بریتانیا، فرانسه، آلمان و حتی ایالات متحده آمریکا است هر چند دولت ترامپ معتقد است بدون توجه بر برجام، باید توافقی جدید حاصل گردد اما دموکرات های آمریکا نیز بر موضع تروئیکای اروپایی هستند

از سوی دیگر لاوروف وزیرخارجه روسیه نیز از آمادگی کشورش برای بسترسازی مذاکره مستقیم ایران و آمریکا خبر داده است و این امر نشان از همگرایی آن ها با دیگر کشورهای برجام در خصوص توافقی فراتر از آن با ایران درباره مسائل منطقه ای دارد

این که چین و روسیه به عنوان متحدان استراتژیک ایران نیز به این موضع رسیده اند یعنی این که به زعم آن ها گره مشکلات بین المللی ایران صرفا از طریق برجام قابل حل شدن نیست و حالا زمان تصمیم گیری حیاتی برای جمهوری اسلامی است

ایران تا به حال مستظهر به حمایت چین و روسیه، در مقابل این خواست اروپایی ها و آمریکا نرمش نشان نداده اما حالا این دو کشور نیز از ضرورت مذاکرات فرابرجامی سخن به میان می آورند