مسئولان سازمان تامین اجتماعی زنگ خطر را شنیده اند / محمد نوروزی
مسئولان سازمان تامین اجتماعی زنگ خطر را شنیده اند / محمد نوروزی
مسئولان سازمان تامین اجتماعی صداي اين زنگ خطر را مي شنوند و گويا ساير مسئولان كشور هنوز باور ندارند كه در صورت بي توجهي، در آينده نه چندان دور تبعات اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي اين موضوع مي تواند چالشي بزرگ براي كشور ايجاد كند.

گفتارنامه: وضعيت سازمان تامين اجتماعي بحراني  است’.اين موضوع حرف امروز و ديروز نيست.سالهاست كه مسئولان اين سازمان و تشكلات كارگري وكارفرمايي به عنوان شركاي اجتماعي سازمان از عدم تعادل منابع و مصارف در تامين اجتماعي مي گويند به طوري كه به گفته فعالان كارگري و بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي مجبور شده در زمان هايي براي پرداخت حقوق مستمري بگيران، وام هاي چند هزار ميليادر توماني از بانك رفاه كارگران بگيرد تا بتواند حقوق بازنشستگان را به موقع پرداخت كند.
 در شرايطي كه سازمان با مشكلاتش دست و پنجه نرم مي كرد ويروس ۵ گرمي كرونا نيز سر وكله اش پيدا شد و به قول معروف’ گل بود به سبزه نيز آراسته شد’.كرونا چنان طوفاني در جهان ايجاد كرده كه هيچ كشوري نتواسته است از اثرات اقتصادي ، اجتماعي آن در امان بماند. هنوز هم گرد وخاك طوفان كرونا با گذشت چند ماه از پديدار شدن آن باقي است اين در حالي است كه  بيش از ۷ ميليون نفر در جهان به كرونا مبتلا و بيش از ۴۰۲ هزار نفر به كام مرگ رفته اند اما اين ويروس همچنان فعال است و مي كشد. 

ثرات كرونا فقط به قربانيان مستقيم آن محدود نمي شود بلكه ممكن است قربانيان غير مستقيم اين ويروس بسيار بيشتر باشند.يكي از سازمان هايي كه انتشار ويروس كرونا  به شدت بر آن تاثير داشته وخواهد داشت، سازمان تامين اجتماعي است. 
مديريت بيماري كرونا دركشور با وزارت بهداشت است. علاوه بر بودجه اختصاص يافته سالانه به وزارت بهداشت، يك ميليادر يورو هم از صندوق ذخيره ارزي براي مقابله با كرونا به اين وزارتخانه اختصاص داده شده اما سازمان تامين اجتماعي با بيش از ۴۴ ميليون نفر افراد تحت پوشش كه بدون هيچ گونه بودجه دولتي اداره مي شود  سهمي از بودجه يك ميليادر يورويي براي درمان بيماران كرونا نبرد. 
با وجودي كه سازمان تامين اجتماعي بر اساس محاسبات بيمه اي اداره مي شود و طبقِ استانداردهای جهانی، وقتی نسبت پشتیبانی به زیر ۵ می‌رسد، صندوق بحرانی قلمداد می‌شود، درحال حاضر نسبت پشتيباني(تقسيم تعداد بيمه پردازان بر تعداد مستمري بگيران) در اين سازمان هر ساله سقوط كرده و حتي كمتر از ۵  است. اين عدد بيانگر اين است كه صداي زنگ خطر در اين سازمان بيشتر از گذشته به گوش مي رسد اما در حال حاضر ظاهرا مسولان سازمان تامين اجتماعي و فعالان كارگري ، كارفرمايي و بازنشستگي فقط صداي اين زنگ خطر را مي شنوند و گويا ساير مسئولان كشور هنوز باور ندارند كه در صورت بي توجهي دولت، مجلس و حتي قوه قضائيه به وضعيت سازمان تامين اجتماعي، در آينده نه چندان دور تبعات اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي اين موضوع مي تواند چالشي بزرگ براي كشور ايجاد كند كه جمع كردن آن به اين سادگي ها نخواهد بود چرا كه بيش از نيمي از جمعيت كشور از خدمات بيمه اي و درماني سازمان تامين اجتماعي بهره مند هستند.
با پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي كه بيش از ۲۶۰ هزار ميلياد تومان برآورد مي شود مي توان دوباره آرامش خاطر را به بيمه شدگان و بازنشستگان برگرداند. البته انتظاري هم نيست كه دولت در شرايط فعلي، همه اين بدهي را يكجا پرداخت كند و اگر مثلا يك سوم اين مبلغ نيز پرداخت شود مي توان با آن سازمان را سرپا نگه داشت.
با توجه به اينكه دكتر مصطفي سالاري مدير عامل سازمان تامين اجتماعي مقبوليت خوبي در دولت داشته و شخص رئيس جمهور و معاون اول آقاي روحاني و همين طور رئيس سازمان برنامه و بودجه ارتباط خوبي با وي دارند و از سويي ديگر نمايندگان مجلس يازدهم بر بهبود معيشت مردم و اجراي عدالت تاكيد دارند مي توان اميدوار بود تا سالاري در سال ۹۹ بخشي از بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي را وصل كند تا سالهاي بعد وقتي از مديران عامل خوب سازمان تامين اجتماعي ياد مي شود در كنار مديران عامل خوشنام سازمان تامين اجتماعي كه از جان و دل براي ارتقاي اين سازمان مايه گذاشتند، نام دكتر مصطفي سالاري نيز از سوي كاركنان، بيمه شدگان، بازنشستگان و فعالان كارگري و كارفرمايي مطرح و مشخص شود كه مديران عامل خوب سازمان تامين اجتماعي فراموش نمي شوند.