مسکو علیه پارلمان
مسکو علیه پارلمان
روسیه ناراحت شده است. آن‌هم نه به دلیل مذاکره ایران با آمریکا بلکه به دلیل آن‌چه آن‌ها تصمیمات و اقدامات احساسی نمایندگان پارلمان عنوان می‌کنند

گفتارنامه: میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حساب توییتر خود در خصوص تصمیم اخیر پارلمان ایران مبنی بر تصویب خروج از پروتکل الحاقی، نوشت: نمایندگان پارلمان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با قتل دانشمند ایرانی، خواستار تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و محدودیت فعالیت بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران شدند. انگیزه مشخص است، اما احساسات همیشه به یافتن تصمیم درست یاری نمی کنند. پروتکل الحاقی پاسخگوی منافع همه از جمله تهران است.

به نظر می‌رسد حتی چین و روسیه به عنوان متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی که راست‌گرایان رادیکال مدام دم از ضرورت اتحاد راهبردی با آن‌ها می‌زنند نیز حاضر به پرداخت هزینه برای ایران نیستند و علیه تصمیمات احساسی نمایندگان مجلس صراحتا موضع گرفتند.

جالب آن‌که حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان چند روز پیش خطاب به دولت‌مردان نوشت اگر با آمریکا مذاکره کنیم چین و روسیه ناراحت می‌شوند.

حال اما روسیه ناراحت شده است. آن‌هم نه به دلیل مذاکره ایران با آمریکا بلکه به دلیل آن‌چه آن‌ها تصمیمات و اقدامات احساسی نمایندگان پارلمان عنوان می‌کنند.

باید دید واکنش نمایندگان و سیاسیون دلواپس جناح راست که مدام سنگ روسیه را به سینه می زنند چیست.