منازعه نواصولگرایان و جریانات ایدئولوژيک / سید محسن امامی فر
منازعه نواصولگرایان و جریانات ایدئولوژيک / سید محسن امامی فر
یکی از ابزارهای مهم جریانات ایدئولوژیک مجلس جهت مخالفت با قالیباف، موضع اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان علیه اوست. بنابراین در فاز فعلی مخالفت جریانات ایدئولوژیک با سرلیست شورای ائتلاف ‌اصول‌گرایان، رسانه‌های اصلاح‌طلب و خصوصا اعتدال‌گرا با رسانه‌های آن‌ها همسویی و هم‌افزایی قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت.

گفتارنامه: منازعات بر سر ریاست مجلس یازدهم میان نیروهای جناح ‌اصول‌گرا بالا گرفته است. از رهپویان و ایثارگران در قامت نو‌اصول‌گرایان گرفته تا پایداری‌ها و عدالتخواهان و احمدی‌نژادی‌ها جریاناتی هستند که با وجود نقاط اشتراک و وجوه افتراق، رقابت جدی جهت فتح کرسی‌های هیات رئیسه و خصوصا ریاست پارلمان آغاز کرده‌اند.

آنچه در جریانات کاملا ایدئولوژیک جناح راست به همراه برخی چهره‌های غیر تشکیلاتی اما متنفذ ‌اصول‌گرا در مجلس نمود دارد، مخالفت جدی با ریاست قالیباف است. در واقع نیروهای پراگماتیک جناح محافظه‌کار که در مجلس یازدهم اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارند، پتانسیل اجماع حداکثری بر قالیباف را دارند، اما اگر جریانات ایدئولوژیک شامل پایداری‌ها، عدالتخواهان و احمدی‌نژادی‌ها با هم ائتلاف کنند، کار برای قالیباف سخت خواهد شد.

تمرکز این جریانات فعلا بر فضاسازی رسانه‌ای علیه شهردار اسبق تهران است، اما فاز بعدی آن‌ها احتمالا به صورت جدی‌تر تلاش جهت اعمال فشار از سوی نهادهای استراتژیک نظام در راستای مخالفت با ریاست قالیباف باشد.

یکی از ابزارهای مهم جریانات ایدئولوژیک مجلس جهت مخالفت با قالیباف، موضع اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان علیه اوست. بنابراین در فاز فعلی مخالفت جریانات ایدئولوژیک با سرلیست شورای ائتلاف ‌اصول‌گرایان، رسانه‌های اصلاح‌طلب و خصوصا اعتدال‌گرا با رسانه‌های آن‌ها همسویی و هم‌افزایی قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت.

اما در فاز بعدی جهت اقناع‌ سازی نهادهای استراتژیک نظام برای مخالفت با ریاست قالیباف در بهارستان، مخالفان ‌اصول‌گرای او بر شبهات اقتصادی که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان علیه قالیباف مطرح می‌کنند تکیه کرده و این عامل را به عنوان محرک بزرگی جهت تحریک جامعه و افکار عمومی از سوی اصلاح‌طلبان علیه مجلس یازدهم که در ید قدرت ‌اصول‌گرایان است، قلمداد می‌کنند.

در این میان فراکسیون مستقلین که متشکل از معدود نیروهای مستقل/اصلاح‌طلب/اعتدال‌گرایی است که توانستند به بهارستان راه یابند، تعیین‌کننده خواهند بود. هر کدام از دو سر طیف منازعه با نیروهای مستقل ائتلاف کند، پیروز رقابت بر سر ریاست مجلس خواهد شد.

اما از آنجا که اختلافات بنیادی میان مستقلین و جریانات ایدئولوژیک جناح راست وجود دارد، امکان همگرایی میان آن‌ها به خصوص در ارتباط با تعیین ریاست پارلمان، بسیار دور از ذهن خواهد بود.

از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است که قالیباف در بزنگاه‌های حساس انعطاف قابل توجهی در مذاکره و تعامل با مخالفان خود نشان می‌دهد و حتی توافق با آن‌ها نیز دور از دسترس نخواهد بود.

به احتمال قریب به یقین نو‌اصول‌گرایان حامی قالیباف با نیروهایی که فراکسیون مستقلین را تشکیل می‌دهند، در راستای ریاست این چهره تکنوکرات ‌اصول‌گرا در مجلس ائتلاف خواهند کرد./ روزنامه همدلی