منطق مبهم حضور در انتخابات
منطق مبهم حضور در انتخابات
علی لاریجانی جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرط کرده که مورد حمایت اعتدالیون اصلاح طلب و اصولگرا قرار بگیرد / اصلاح طلبان شدیدا با بحران بی اعتباری در جامعه مواجه هستند

گفتارنامه: علی لاریجانی جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرط کرده که مورد حمایت اعتدالیون اصلاح طلب و اصولگرا قرار بگیرد

چه منطقی باعث شده که سیاست مداری همچون او به این نتیجه برسد که با حمایت اعتدال گرایان هر دو جناح از او می تواند بر کرسی ریاست جمهور تکیه بزند حقیقتا مبهم است

اصلاح طلبان شدیدا با بحران بی اعتباری در جامعه مواجه هستند و اکثریت مردم نیز به دلیل تحمل فشارهای سنگین اقتصادی و برآورده نشدن مطالبات به حق شان هرگز میل شرکت در انتخابات سال آتی را ندارند

می ماند میانه روهای جناح راست که آن ها نیز در صورت حمایت از لاریجانی تحت هیچ شرایطی قادر با سازماندهی بدنه رای برای او نیستند چرا که اساسا پایگاه رایی در جامعه ندارند

پایگاه رای اصولگرایان در جامعه متعلق به تکنوکرات های آن ها همچون قالیباف و البته جبهه پایداری به عنوان طیف رادیکال اصولگرا می باشد

حضور و حمایت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری که محلی از اعراب ندارد و اگر رقابتی هم میان اردوگاه جناح راست باشد بین دو طیف تکنوکرات و رادیکال شان خواهد بود