مواضع نمایشی با گارد انتخاباتی
مواضع نمایشی با گارد انتخاباتی

گفتارنامه: سرمایه سوزی! این دقیق ترین عبارتی است که می توان برای عملکرد محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم به کار برد. عارف که با حمایت قاطع جریان اصلاح طلب ریاست فراکسیون امید را به عهده گرفته بود خیلی زود با عملکرد خود و پشت کردن به رای میلیونی اش موجب ناامیدی سیاسیون […]

گفتارنامه: سرمایه سوزی! این دقیق ترین عبارتی است که می توان برای عملکرد محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم به کار برد.

عارف که با حمایت قاطع جریان اصلاح طلب ریاست فراکسیون امید را به عهده گرفته بود خیلی زود با عملکرد خود و پشت کردن به رای میلیونی اش موجب ناامیدی سیاسیون و جریانات اجتماعی پیرامون خود شد و به همین دلیل است که سرمایه سوزی از این ظرفیت عظیم اجتماعی را باید نقطه تاریک عملکرد سیاسی وی دانست.

با این وجود عارف درچند روز گذشته مواضعی متفاوت اتخاذ نموده و به نوعی به نظر می آید گارد انتخاباتی به خود گرفته است و به جای پاسخویی در خصوص عملکرد پر از ابهامش در مجلس و روزه سکوت خود و همراهان اش، در تازه ترین موضع گیری، دیگران را به تخریب خود و عملکردش متهم می کند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که منظور عارف از عملکرد فراکسیون امید دقیقا شامل چه دست آوردی می شود و انفعال چشم‌گیر عارف در پارلمان در مواجهه با رویدادهای کوچک و بزرگ کشور و تقدیم کرسی های هیات رئیسه به جریان مقابل به ویژه با حذف علی مطهری در سال آخر مجلس دهم را چه نوع سیاست‌گذاری و عملکردی می توان نام گذاری کرد؟

بهتر است محمدرضا عارف قبل از آن که فعالیت های انتخاباتی خود را برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ استارت بزند، نیم نگاهی به سرمایه اجتماعی باقی مانده برای جناح اصلاحات در جامعه نیز بیاندازد.

سرمایه ای که بخش عمده ای از هدر رفتن آن به دلیل عملکرد پر از ابهام و غیرقابل قبول عارف در مجلس است چرا که بسیاری از سیاسیون و به ویژه جوانان اصلاح طلب در آن مقطع با حمایت تمام قد از عارف وی را به عنوان نماینده خود و گفتمان اصلاحات وارد مجلس کردند اما از این حمایت و انتخاب خود پشیمان شدند.

باید این نکته را یاد آورد شد که بازگرداندن سرمایه اجتماعی با انجام مصاحبه های نمایشی و شعارهای عوام فریبانه دیگرامکان پذیر نمی باشد.

شاید عارف سکوت غیرقابل توجیه در مجلس و اتخاذ مواضع عافیت طلبانه را با اهداف خاصی پیگیری کرده باشد اما در نقطه مقابل در مواجهه با جامعه برای همیشه نزد افکار عمومی ردصلاحیت شده است.