مِنهای وزیر بهداشت
مِنهای وزیر بهداشت
وزیر بهداشت گفته است یک میلیارد دلاری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند ماه‌هاست به جز سهم کوچکی نگرفته‌ام. نمی‌دانم برای کدام کار مهم‌تر گذاشته‌اند؟ / اظهارات گلایه آمیز نمکی، بخش قدرتمند دولت یعنی اطرافیان رئیس جمهور و به طور خاص بلوک واعظی_نوبخت را نشانه گرفته است

گفتارنامه: وزیر بهداشت گفته است یک میلیارد دلاری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند ماه‌هاست به جز سهم کوچکی نگرفته‌ام. نمی‌دانم برای کدام کار مهم‌تر گذاشته‌اند؟ برای آنکه مردم مشوش نشوند روزه سکوت گرفته‌ام اما تاب‌آوری تا کجا؟!
‌‌
اظهارات گلایه آمیز نمکی به نظر می رسد که بخش قدرتمند دولت یعنی اطرافیان رئیس جمهور و به طور خاص بلوک واعظی_نوبخت را نشانه گرفته است.
‌‌
بلوکی که نبض قدرت دولت را در دست داشته و رئیس جمهور را نیز کاملا کانالیزه کرده است.
‌‌
این که در دولت راستگویان که شفافیت شعار آن ها بود چه اتفاقی می افتد که بودجه ای که قرار است در جهت حفظ سلامت مردم استفاده شود، اصلا با این هدف هزینه نمی شود و حتی وزیر بهداشت نیز به عنوان عضوی از کابینه نمی داند کجا قرار است مصرف شود، جای تاسف فراوان دارد.
‌‌
دولت روحانی تحت فشار شدید تحریم های بین المللی است و در قضاوت عملکرد آن باید این نکته مهم را در نظر گرفت اما با در نظر داشتن این مساله نیز می توان گفت دولت دوازدهم ضعیف ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی است.
‌‌
انفعال بی سابقه دولت در مواجهه با بحران اقتصادی و تصمیمات کاملا اشتباه در این خصوص گواه این امر است.
‌‌
نحوه مواجهه دولتمردان با مردم دردمند جامعه نیز به دور از کرامت ایرانیان و حرمت آنان است تا آن جا که می گویند: همین که مردم می بینند در تحریم آب و برق شان قطع نمی شود به ما اعتماد دارند!