نزدیک انتخابات یادتان به طرح تقسیم استان افتاد؟
نزدیک انتخابات یادتان به طرح تقسیم استان افتاد؟
باید به دوستان در مجلس گفت شما چهار سال فرصت داشتید این طرح را پیگیری کنید، چگونه است زمانی که به نزدیکی انتخابات رسیده‌ایم ناگهان به فکر مطرح کردن این طرح در مجلس و بررسی آن می‌افتید؟

استاندار اسبق اصفهان گفت: همراه اصفهان بودن یک برند است، علی رغم اینکه شهرستان کاشان از لحاظ جایگاه تاریخی و مذهبی ویژه است، اما اصفهان اگر اصفهان است با تمام شهرستان هایش اصفهان است.
به گزارش گفتارنامه رسول زرگرپور در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: فارغ از معقول و یا غیر معقول بودن طرح تشکیل اصفهان شمالی و فارغ از اجرایی یا اجرایی نبودن این طرح، به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و فارغ از اینکه مطرح کردن طرح استان شمالی بر مصلحت است یا خیر؛ باید بحث های مفصلی در این خصوص انجام گیرد تا به نتیجه‌گیری مشخصی دست یابیم.
وی ادامه داد: آن چیزی که در شرایط حال، حائز اهمیت است این است که آیا زمان طرح تشکیل استان اصفهان شمالی با توجه به شرایط فعلی به موقع بوده‌ است؟
استاندار اسبق اصفهان، تصریح کرد: باید به دوستان در مجلس گفت شما چهار سال فرصت داشتید این طرح را پیگیری کنید، چگونه است زمانی که به نزدیکی انتخابات رسیده‌ایم ناگهان به فکر مطرح کردن این طرح در مجلس و بررسی آن می‌افتید؟
زرگرپور با اشاره به اولین سفر خود به شهرستان کاشان، گفت: در آن زمان هم این موضوع توسط چند نفر مطرح شد و بنده به سبب اینکه از مدیران ملی محسوب می‌شدم نسبت به این موضوع نه موضع منفی و نه مثبت داشتم، اما معتقدم برای مطرح کردن این موضوع باید زمان سنجی مناسبی انجام می‌گرفت.
وی با بیان اینکه طرح‌هایی مانند استان اصفهان شمالی عمدتا باید از طریق دولت پیگیری شوند نه مجلس، تاکید کرد: چنین تشکیلات جدیدی نیاز به بودجه قابل توجهی دارد و بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی دولت موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.
استاندار اسبق اصفهان ضمن بیان وضعیت شهرستان کاشان در زمان استانداری خود به این موضوع اشاره کرد که در آن زمان اختیارات ویژه‌ای به مدیران شهرستان به سبب دوری از اصفهان داده شد به علاوه کمیسیون هایی که باید در اصفهان تشکیل می‌شد در شهرستان تشکیل شد و با این اقدامات بسیاری از مسائل حل شد.
زرگرپور تاکید کرد: اینکه مردم یک شهرستان به دنبال ارتقا و حل مشکلات خود باشند کاملا موجه است اما بنده بیان این موضوع را صرفا جهت تبلیغات انتخاباتی می بینم چرا که زمان مطرح کردن این طرح این زمان نبود.
وی در پاسخ به اینکه آیا مطرح کردن طرح‌هایی مانند استان اصفهان شمالی به صلاح مردم شهرستان است یا خیر، خاطرنشان کرد: همراه اصفهان بودن یک برند است، علی رغم اینکه شهرستان کاشان از لحاظ جایگاه تاریخی و مذهبی ویژه است، اما اصفهان اگر اصفهان است با تمام شهرستان هایش اصفهان است.