نمی دانیم سرنوشت کرونا چه می شود
نمی دانیم سرنوشت کرونا چه می شود
وزیر بهداشت گفت: نه ما نه هیچکس در دنیا نمی داند سرنوشت کرونا چه می شود. ‌فعلا داریم با این ویروس،شطرنج بازی می کنیم.