علیه رئیس جمهور
علیه رئیس جمهور
ذوالفقاری معاون وزیر کشور گفته است کسانی که می‌گویند نمی‌دانستیم و روز جمعه متوجه شدیم ما با سند میگویم کِی و چه ساعتی و توسط چه کسی از موضوع با خبر شده‌اند / به نظر می رسد دولت از مدیریت اختلافات و ناهماهنگی های درون دولت عاجز شده است

ذوالفقاری معاون وزیر کشور گفته است کسانی که می‌گویند نمی‌دانستیم و روز جمعه متوجه شدیم ما با سند میگویم کِی و چه ساعتی و توسط چه کسی از موضوع با خبر شده‌اند

رئیس جمهور در واکنش به طرح سهمیه بندی بنزین و وقایع آبان ۹۸ گفته بود من از زمان طرح سهمیه بندی اطلاع نداشته و روز جمعه همزمان با آغاز طرح مطلع شدم

اظهار نظر معاون وزیر کشور علیه رئیس جمهور پیام های خاصی را به جامعه منتقل می کند حاکی از اختلافات عمیق در دولت روحانی

این ناهماهنگی ها و اختلافات در دولت باعث ایجاد فشارهای سنگینی بر مردم شده است

باید منتظر واکنش دفتر ریاست جمهوری به اظهارات معاون وزیر کشور باشیم

به نظر می رسد دولت که تحت فشارهای شدید تحریم های ظالمانه نه تنها در مدیریت اقتصادی درمانده است بلکه از مدیریت اختلافات و ناهماهنگی های درون دولت نیز عاجز شده است