پاسخ کودکانه وزیر!
پاسخ کودکانه وزیر!
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اعتراضات در خصوص بازگشایی مدارس در اظهار نظری عجیب گفته اروپا هم مدارس خود را باز کرده است / تصمیم به بازگشایی مدارس، بنابرگفته وزیر آموزش و پرورش صرفا اقدامی است که به دنیا بگویند ما هم مثل اروپا و آمریکا مدارس را باز کردیم!

گفتارنامه: سازمان نظام پزشکی از ستاد ملی مبارزه با کرونا درخواست کرده از بازگشایی مدارس جلوگیری کرده و از جان میلیون‌ها دانش‌آموز دفاع کنند

وزیر آموزش و پرورش نیز در پاسخ به اعتراضات در اظهار نظری عجیب گفته اروپا هم مدارس خود را باز کرده است

این کودکانه ترین پاسخ ممکن بود که متاسفانه از زبان یک وزیر جاری شده است

در کشورهای اروپایی دست کم دو ماه قرنطینه کامل اجرا شد و برای رفت و آمدها مقررات بسیار سفت و سخت و حتی جریمه هایی در نظر گرفته شد

مدیریت عالی کرونا در اروپا را با مدیریت منفعلانه و خواهش گونه کرونا در ایران مقایسه می کنید؟

تمام تدبیر دولت برای مقابله با کرونا، به خواهش و تمنای مسئولان برای به سفر نرفتن خلاصه می شود؛ این چه مدیریتی است؟

حتی در حد یک هفته قرنطینه جدی و کامل در ایران اجرا نشد

نتیجه این بی تدبیری ها نیز این که موج کرونا در تابستان نه تنها فروکش نکرد که وارد پیک دوم شد و از قرار معلوم پیش بینی ورود به پیک سوم می رود

حال در این شرایط اسفناک، تصمیم به بازگشایی مدارس، بنابرگفته وزیر آموزش و پرورش صرفا اقدامی است که به دنیا بگویند ما هم مثل اروپا و آمریکا مدارس را باز کردیم!

ظاهرا آن چه اهمیت ندارد جان انسان هاست!