پایداری بر سر دو راهی
پایداری بر سر دو راهی
اکنون باید منتظر تصمیم جبهه پایداری در خصوص این هشدار بود. اینکه کدام طرف از مواضع خود کوتاه خواهد آدم چند روز دیگر مشخص خواهد شد.

گفتارنامه: در فاصله کمتر از یک ماه به انتخابات مجلس و با توجه به تعداد نامزدهای کم شمار تایید صلاحیت شده در جناح اصلاحات، اصولگرایان پیروزی خود در انتخابات را قطعی تر از هر زمان دیگری می دانند. اما یک موضوع نگران کننده خاطر آنان را پریشان نموده است.

مشکل اصولگرایان دقیقا صد و هشتاد درجه با اصلاح طلبان تفاوت دارد. اصولگرایان مشکل ازدیاد کاندیدا دارند و به ویژه برای تهران حدود سه تا چهار برابر سی کرسی تهران نامزد تایید صلاحیت شده دارند.

هر چند شورای نیروهای انقلاب مکانیزمی برای غربال نامزدها و رسیدن به لیست واحد تدارک دیده اما عمده نگرانی احزابی چون ایثارگران، رهپویان پیشرفت و عدالت و حتی اصولگرایان سنتی که اضلاع مهم این شورا را تشکیل می دهند از جانب جبهه پایداری است.

پایداری همانند چند دوره گذشته انتخابات مجلس هم قطاران اصولگرایانی خود را به ارائه لیست مجزا تهدید کرده است.
البته این سیاست تهدید در چند انتخابات اخیر به نفع پایداری تمام شد زیرا اصولگرایان از ترس این تهدید به خواسته های پایداری تن می دادند و افراد مد نظر این جبهه را وارد لیست مشترک می کردند.

اما ظاهرا این بار داستان کمی متفاوت است.
عباس سلیمی نمین از اصولگرایان متنفذ و نزدیک به قالیباف اعلام کرده جبهه نیروهای انقلاب به اصولگرایانی که می خواهند در لیست پایداری باشند هشدار داده که از لیست این جبهه حذف خواهند شد.

به بیان دیگر این امکان وجود ندارد که نامزدهای اصولگرا همزمان در دو فهرست اصلی اصولگرایان و جبهه پایداری باشند.
اکنون باید منتظر تصمیم جبهه پایداری در خصوص این هشدار بود. اینکه کدام طرف از مواضع خود کوتاه خواهد آمد چند روز دیگر مشخص خواهد شد.

در هر صورت چه با اتحاد نیروهای جناح راست و چه با افتراق آن ها، مجلس آینده در انحصار کامل اصولگرایان بوده و کار برای دولت روحانی به مراتب سخت تر خواهد بود.