پرونده ایران در راه شورای امنیت؟
پرونده ایران در راه شورای امنیت؟

گفتارنامه: عباس عراقچی معادن وزیر امور خارجه گفته است آژانس بین المللی انرژی اتمی بازی بسیار پیچیده‌ای را در مقابل ما ایجاد کرده و با فشار آمریکا قطعنامه‌ای علیه ما صادر کرده و احتمال ارجاع پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام به شورای امنیت وجود دارد. آیا مجلس و دولت درک درستی از این […]

گفتارنامه: عباس عراقچی معادن وزیر امور خارجه گفته است آژانس بین المللی انرژی اتمی بازی بسیار پیچیده‌ای را در مقابل ما ایجاد کرده و با فشار آمریکا قطعنامه‌ای علیه ما صادر کرده و احتمال ارجاع پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام به شورای امنیت وجود دارد.

آیا مجلس و دولت درک درستی از این اتفاق دارند؟

آیا راهکاری برای جلوگیری از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وجود دارد؟

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یعنی تسهیل بازگشت تحریم های بین المللی علیه کشور.

آیا واقعا هیچ استراتژی در عرصه سیاست خارجی وجود ندارد که بتواند از پیچیده تر شدن اوضاع جلوگیری کرده و مانع افزایش درد مردم بشود؟

پرونده ایران در شورای امنیت
پرونده ایران در شورای امنیت