چگونه باید تورم روانی سهمیه بندی بنزین را کنترل کرد؟
چگونه باید تورم روانی سهمیه بندی بنزین را کنترل کرد؟
دولت باید با تمهیداتی راه را بر سواستفاده سودجویان ببندد و در این راه آن قدر به ظرافت عمل کند که نه بگویند دولت بازار را رها کرده و نه اینکه دولت جو بگیر و ببند را در بازار به راه انداخته است.

گفتارنامه: وزارت نفت استفاده از کارت سوخت جایگاه ها را به ۲۰ لیتر در هر نویت سوخت گیری محدود نموده است. این موضوع نشان می دهد، دولت ظاهرا تصمیم خود را برای اجرای سهمیه بندی بنزین گرفته است و تنها موضوعی که هنوز اعلام نشده زمان اجرای این طرح است.
واقعیت این است با توجه به مصرف بسیار زیاد حامل های انرژی و به ویژه بنزین و هزینه های زیادی که این موضوع برای اقتصاد کشور دارد اجرای سهمیه بندی بنزین اجتناب ناپذیر است. البته اگر دولت در طول مدت ۵ سال گذشته و قبل از وقوع شوک ارزی سال ۹۷ اقدام به سهمیه بندی و یا دست کم افزایش تدریجی و نه یک باره قیمت بنزین می گرفت آثار و تبعات تورمی آن به مراتب کمتر از اجرای این طرح در سال جاری بود.
یادمان نرود دولت های سازندگی و اصلاحات در فروردین هر سال قیمت بنزین را به صورت غیرمحسوس و پلکانی افزایش می دادند و این موضوع موجب می شد تا بار تورمی کمی بر پیکره اقتصاد وارد شود.
به هرحال مصلحت سنجی و محافظه کاری دولت تدبیر و امید موجب شد تا در طول ۵ سال گذشته قیمت بنزین به صورت تدریجی و پلکانی افزایش نیابد.
اما حال که دولت تصمیم گرفته بنزین را سهمیه بندی کند باید توجه داشته باشد که این کار را با رعایت همه جوانب و ملاحظات لازم انجام دهد.
مهم ترین کار دولت در این راستا کنترل آثار روانی گرانی بنزین است. بنزین شاید منحصر به فرد ترین کالا در اقتصاد ایران باشد که حتی گرانی جزئی آن می تواند تورم روانی زیادی روی قیمت سایر کالاها و خدمات ایجاد کند.البته در دنیای واقعیت آثار حقیقی گرانی بنزین از آثار روانی آن کمتر است اما سودجویی افرادی که از گران شدن بنزین می خواهند بهانه ای برای گران کردن بی ضابطه کالاهای خود پیدا کنند موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. البته این سخن بدان معنا نیست که با افزایش قیمت بنزین نباید هیچ تغییری در نرخ کالاها و خدمات ایجاد شود بلکه دولت باید با تمهیداتی راه را بر سواستفاده سودجویان ببندد و در این راه آن قدر به ظرافت عمل کند که نه بگویند دولت بازار را رها کرده و نه اینکه دولت جو بگیر و ببند را در بازار به راه انداخته است.
از سوی دیگر دولت باید به گونه ای عمل کند که اجرای سهمیه بندی کمترین پیامد منفی را بر معیشت مردم و همچنین تولید و صنعت کشور داشته باشد.
اجرای سهمیه بندی بنزین تصمیم مهمی است که کشور تجربه اجرای آن را داشته و آن تجربه هم در کنار آثار منفی ، آثار مثبت زیادی به ویژه در کاهش مصرف سوخت داشته است.امید می رود دولت با دقت و ظرافت لازم بتواند در اجرای سهمیه بندی بنزین عملکرد موفقی داشته باشد.